Šta može biti predmet poslovne tajne?

Dužnost čuvanja poslovne tajne prema odredbama Zakona o privrednim društvima

Dužnost čuvanja poslovne tajne regulisana je odredbama članova od 72. do 74. Zakona o privrednim društvima.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Podatak, koji je poslovna tajna, može biti proizvodni, tehnički, tehnološki, finansijski ili komercijalni, studija, rezultat istraživanja, kao i dokument, formula, crtež, objekat, metod, postupak, obaveštenje ili uputstvo internog karaktera i slično.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom privrednog društva određen kao poslovna tajna.

Aktom privrednog društva se:

 • kao poslovna tajna može odrediti samo podatak koji ispunjava uslove propisane Zakonom o privrednim društvima i
 • ne mogu kao poslovna tajna odrediti svi podaci koji se odnose na poslovanje društva.

Izuzeci od dužnosti čuvanja poslovne tajne

Ne smatra se povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne saopštavanje podataka ako je to saopštavanje:

 • obaveza propisana zakonom
 • neophodno radi obavljanja poslova ili zaštite interesa društva
 • učinjeno nadležnim organima ili javnosti isključivo u cilju ukazivanja na postojanje dela kažnjivog zakonom.

Lica koja imaju dužnost čuvanja poslovne tajne

Lica koja imaju posebne dužnosti prema privrednom društvu, kao i lica zaposlena u društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu društva i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Osnivačkim aktom, statutom, odlukom društva ili ugovorom zaključenim sa tim licima može se predvideti da taj period bude duži, ali ne duži od pet godina.

Posebne dužnosti prema privrednom društvu imaju:

 • ortaci i komplementari
 • članovi društva sa ograničenom odgovornošću koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu društva ili član društva sa ograničenom odgovornošću koji je kontrolni član društva u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima
 • akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar društva u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima
 • direktori, članovi nadzornog odbora, zastupnici i prokuristi
 • likvidacioni upravnik.

Osnivačkim aktom odnosno statutom mogu se i druga lica odrediti kao lica koja imaju posebne dužnosti prema privrednom društvu.

Posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne

Društvo može podneti tužbu protiv lica koje povredi dužnost čuvanja poslovne tajne, kojom može tražiti:

 • naknadu štete
 • isključenje tog lica kao člana društva, ako je to lice član društva.

Podnošenje tužbe ne isključuje i ne uslovljava mogućnost otkaza radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi.

Društvo je dužno da pruži potpunu zaštitu licu koje postupajući savesno u dobroj veri ukazuje nadležnim organima na postojanje informacije isključivo u cilju ukazivanja na postojanje dela kažnjivog zakonom.

Saznajte više:
Pravilnik o radu »
Pretpostavke odgovornosti za štetu »
Nadležnost za sprovođenje izvršenja »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *