Pravo stranaca da stiču nepokretnosti u Srbiji

Odrebama Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon) regulisano je pravo stranih lica (fizičkih i pravnih) da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije, pravnim poslovima inter vivos (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.) i pravnim poslovima mortis causa (nasleđivanjem).

Sticanje nepokretnosti pravnim poslovima među živima (inter vivos)

Uslovi za sticanje nepokretnosti pravnim poslovima među živima (inter vivos) se razlikuju zavisno od činjenice da li stranci u Republici Srbiji obavljaju delatnost ili ne.

Ugovor o sticanju prava svojine na nepokretnosti može se overiti ako su ispunjeni uslovi za sticanje prava svojine, koji su propisani odredbama člana 82a Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon), i to:

  • strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u Republici Srbiji mogu pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na nepokretnostima koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti (stav 1), a
  • strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i drugi državljani Republike Srbije (stav 2).

Nastavite sa čitanjem Pravo stranaca da stiču nepokretnosti u Srbiji

Prinudna likvidacija privrednih društava

Postupak prinudne likvidacije i brisanja iz registra privrednih subjekata privrednih društava započinje i vodi po službenoj dužnosti Agencija za privredne registre Republike Srbije kada postoje Zakonom o privrednim društvima propisani razlozi za pokretanje postupka prinudne likvidacije.

Odredbama članova 546, 547 i 548. Zakona o privrednim društvima su propisani razlozi za pokretanje postupka prinudne likvidacije, način pokretanja i okončanja postupka i posledice brisanja privrednog društva iz registra privrednih subjekata u slučaju prinudne likvidacije. Nastavite sa čitanjem Prinudna likvidacija privrednih društava

Viza za duži boravak (viza D)

Vlada Republike Srbije je, 30. oktobra 2014. godine, usvojila Odluku o bezviznom ulasku u Republiku Srbiju za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, kao i za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama. Ovom odlukom, gore pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez prethodne molbe za vizu, ući, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji do 90 dana tokom šestomesečnog perioda, ali ne prekoračujući datum isteka navedenih viza ili dozvole boravka.

Ostali nosioci stranih nacionalnih pasoša koji planiraju da u Srbiji borave do 90 dana ili u periodu od 90 do 180 dana moraju da diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu podnesu zahtev za vizu.

U diplomatsko-konzularnim predstavništvima se izdaju:

  • viza za kraći boravak (viza C)
  • viza za duži boravak (viza D).

Nastavite sa čitanjem Viza za duži boravak (viza D)