Uslovi za vršenje izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći

Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2014) uređuju se način i uslovi pod kojima se vrši izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, transport i tranzit naoružanja i vojne opreme, propisuju postupci izdavanja dozvole i ovlašćenja nadležnih organa u sprovođenju ovog zakona i propisuju kazne za povrede odredbi ovog zakona.

Izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći

Izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u smislu Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2014), vrši se na osnovu dozvole Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije obavlja poslove spoljne trgovine i unapređenja sistema izvozno-uvozne kontrole  u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene shodno međunarodnim obavezama i standardima, kao i nacionalno-bezbednosnim, spoljno-političkim i ekonomskim ineteresima Republike Srbije. Nastavite sa čitanjem Uslovi za vršenje izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći

Sredstva i predmet izvršenja

Odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 – autentično tumačenje) regulisani su pojmovi i vrste sredstava i predmeta izvršenja, kao i pitanja vezana za primenu načela srazmere, više sredstava i predmeta izvršenja, promenu i dodavanje sredstava i predmeta izvršenja.

Sredstva izvršenja

Sredstva izvršenja su radnje kojima se namiruje potraživanje izvršnog poverioca.

Nastavite sa čitanjem Sredstva i predmet izvršenja

Hartije od vrednosti

Hartija od vrednosti je pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni obavezu upisanu na toj ispravi njenom zakonitom imaocu.

Hartija od vrednosti mora sadržavati sledeće bitne sastojke:

  • označenje vrste hartije od vrednosti
  • firmu, odnosno naziv i sedište, odnosno ime i prebivalište izdavaoca hartije od vrednosti
  • firmu, odnosno naziv ili ime lica na koje, odnosno po čijoj naredbi hartija od vrednosti glasi, ili označenje da hartija glasi na donosioca
  • tačno označenu obavezu izdavaoca koja proizlazi iz hartije od vrednosti
  • mesto i datum izdavanja hartije od vrednosti a kod onih koje se izdaju u seriji i njen serijski broj
  • potpis izdavaoca hartije od vrednosti odnosno faksimil potpisa izdavaoca hartije od vrednosti koje se izdaju u seriji.

Posebnim zakonom za pojedine hartije od vrednosti mogu biti određeni i drugi bitni sastojci. Nastavite sa čitanjem Hartije od vrednosti