Linkovi

Planirate širenje poslovanja u Sloveniju ili u germanski deo EU? Advokatska kancelarija Dragana LJ. Đorđević iz Beograda poslovno sarađuje sa konzultantskom firmom ADINARA iz Slovenije, koja se bavi savetovanjem kod otvaranja firmi u Sloveniji, poslovnim savetovanjem, ulaskom firmi na nova tržišta, zastupstvom, pripremom projekata za tendere…

Kontakt:
Adinara Branka Aralica s. p.
Kidriceva 21, 3250 Rogaska Slatina, Slovenia
T: +386 (0)3 819 02 74
F: +386 (0)3 819 02 75
M: +386 (0)41 372 087
e-mail: info@adinara.si
web site: www.adinara.si

Korisni linkovi

Narodna skupština Republike Srbije
Vlada Republike Srbije
Ministarstvo pravde Republike Srbije
Ministarstvo finansija Republike Srbije
Narodna banka Srbije
Agencija za privredne registre Republike Srbije
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
Privredna komora Srbije
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza
Savet stranih investitora
Beogradska berza
Advokatska komora Srbije
Advokatska komora Beograda