Klijenti

Advokatska kancelarija Đorđević pruža pravne usluge domaćim i inostranim firmama, predstavništvima i fizičkim licima. Među našim klijentima nalaze se i:

 • HARVEST, d.o.o, Ljubljana, Slovenija
 • VIZIJA RAČUNOVODSTVO, d.o.o, Beograd, Srbija
 • VELINAC, d.o.o, Sesvete, Hrvatska
 • VITAN, d.o.o, Zagreb, Hrvatska
 • MEDIFARM, a.d, Beograd, Srbija
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika JŽTP „BEOGRAD“, Beograd, Srbija
 • SAOBRAĆAJNI INSTITUT – CIP, Beograd, Srbija
 • FEDERAL MOGUL, S.a.r.l., Ženeva, ŠvajcarskaFederal-Mogul
 • Udruženje turističkih agencija Srbije (YUTA)
 • KOLOSEJ, Ljubljana, Slovenija
 • SELENA, d.o.o, Beograd, Srbija
 • EVROPSKA AGENCIJA ZA REKONSTRUKCIJU – Učestvovala sam u realizaciji Projekta ’’Povećanje šansi za zapošljavanje grupa koje su izložene riziku marginalizacije u društvu’’, na osnovu Ugovora br. 04SER01/13/013, koji je zaključe između ’’SELENA’’, d.o.o, BEOGRAD i Evropske agencije za rekonstrukciju, 23. juna 200.,
 • Više od hiljadu oštećenih lica, čiji sam bila zastupnik u postupku ostvarivanja prava na naknadu štete pred nadležnim osiguravajućim društvima i sudovima
 • VODIK, d.o.o, Ljubljana, SlovenijaGemma B&D
 • GEMMA B&D, d.o.o, Zagreb, Hrvatska
 • IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY, d.o.o, Beograd, Srbija

NovidaAdvokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević je biznis partner kompanije NOVIDA, čije je sedište u Turskoj. Kompanija NOVIDA, Turska, će vam omogućiti da plasirate svoje proizvode i usluge na tursko tržište. Ukoliko je jedan od ciljeva vaše kompanije da proširite poslovanje na tursko tržište, možete mi se obratiti radi realizacije poslovne saradnje.