O meni

Advokat Dragana ĐorđevićJa sam advokat Dragana Đorđević.

Diplomirala sam 1990. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

1995. godine stekla sam zvanje advokata i postala član Advokatske komore Beograda.

2001. godine stekla sam zvanje specijaliste za Ugovore u međunarodnoj trgovini na poslediplomskim specijalističkim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Dana 10. oktobra 1995. godine počela je sa radom moja advokatska kancelarija u Beogradu sa primarnim ciljem da pružam pravnu podršku u radu privrednim subjektima i pomognem im u realizaciji važnih segmenata uspešnog i stabilnog poslovanja.

Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević

Advokatske usluge koje nudi moja kancelarija vezane su najviše za oblasti privrednog prava i naknade štete. Obuhvataju sve ključne segmente koji se odnose na:

  • osnivanje firme, otvaranje predstavništva, izmenu podataka pravnog lica (povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, promena naziva i sedišta, promena delatnosti, promena ovlašćenog lica za zastupanje – direktora i dr, promena osnivača i sl),
  • izradu i izmene pojedinačnih i opštih akata firmi i predstavništava – osnivačkog akta, statuta, ugovora, Pravilnika o radu i sl,
  • naplatu naknade štete u slučaju različitih povreda na radu,
  • zakonske mogućnosti naplate potraživanja i naknade štete,
  • kao i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima.

Moji klijenti su firme, predstavništva, kao i fizička lica.  Bila sam zastupnik više od hiljadu oštećenih lica, u postupku ostvarivanja prava na naknadu štete pred nadležnim osiguravajućim društvima i sudovima.

Govorim engleski i srpski jezik.