Zakon o trgovini

Dropshipping kao oblik elektronske trgovine

Dropshipping predstavlja model obavljanja elektronske trgovine i u Srbiji je regulisan Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019). Saglasno odredbi člana 17. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) dropshipping se definiše kao oblik elektronske trgovine, kod kojeg trgovac na malo – maloprodavac – vrši prodaju robe preko elektronske prodavnice ili preko elektronske platforme, pri čemu se roba isporučuje potrošaču direktno od proizvođača/veletrgovca.

Iz navedene definicije proizilazi da u opisanom dropshipping obliku elektronske trgovine postoje tri lica:

  1. proizvođač/veletrgovac
  2. prodavac robe na platformi (dropsipper)
  3. kupac (potrošač).

Uspostavljanje poslovnog odnosa dropshippera kao prodavca robe u elektronskoj maloprodaji sa proizvođačem/veletrgovcem

Poslovni odnos dropshippera sa proizvođačem/veletrgovcem se uspostavlja okvirnim ugovorom o kupoprodaji robe (dalje: Okvirni ugovor) koji definiše prava i obaveze proizvođača/veletrgovca (u svojstvu prodavca) i dropshippera (u svojstvu kupca) koji robu nabavlja radi njene prodaje krajnjim potrošačima.

U skladu sa Okvirnim ugovorom dropshipper, kao prodavac, formira svoju ponudu na platformi i naručuje/kupuje od proizvođača/veletrgovca pojedinačne proizvode nakon što primi porudžbinu kupca.

Okvirnim ugovorom je posebno važno regulisati sledeća pitanja: postupak naručivanja i prihvata narudžbina, cenu naručenih proizvoda, isporuku, postupak rešavanja reklamacija potrošača, zamenu reklamiranih uređaja, snabdevanje tržišta rezervnim delovima.

Zbog sigurne i blagovremene isporuke naručenih proizvoda važno je ugovoriti da se narudžbina koju kupac (dropshipper) dostavlja prodavcu (proizvođaču/veletrgovcu) smatra prihvaćenom kada kupac primi obaveštenje prodavca o prihvatanju narudžbine, kao i da se prijemom obaveštenja smatra da je zaključen pojedinačni kupoprodajni ugovor.

U okviru obaveštenja koje šalje kupcu u ugovorenom roku, prodavac odobrava odnosno potvrđuje naručenu količinu i vreme isporuke naručenih proizvoda.

Kada je reč o ceni naručenih proizvoda, ukoliko nije drugačije ugovoreno, prodavac prodaje proizvode po cenama prema važećem cenovniku koji je sastavni deo Okvirnog ugovora. Cena proizvoda je cena koju odredi prodavac, a koja je važeća na datum slanja obaveštenja o prihvatanju narudžbine.

U cilju organizovanja prodajnih pogodnosti za potrošače na zakonom propisan način (akcija, sniženje, rasprodaja itd), može se ugovoriti da kupac (dropshipper) može da zatraži od prodavca (proizvođača/veletrgovca) da mu dostavi lager na zahtevani datum, a kako bi mogle da se organizuju i sprovedu odgovarajuće prodajne aktivnosti.

Što se isporuke tiče, koja je izuzetno važan segment u obavljanju dropshipping oblika elektronske prodaje, važno je ugovoriti rokove za pripremu robe i njenu predaju kuriru od strane prodavca (proizvođača/veletrgovca), kao i pravo kupca (dropshippera) da pojedinačni kupoprodajni ugovor otkaže u slučaju da prodavac (proizvođač/veletrgovac) u ugovorenom roku putem obaveštenja ne potvrdi da ima robu na stanju, kao i ukoliko u ugovorenom roku ne pripremi robu radi preuzimanja od strane kurira.

Takođe, važno je detaljno ugovoriti na koji način će se raditi zamena reklamiranih uređaja, popravka i sl, imajući u vidu da dropshipper odgovara potrošaču za saobraznost u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021), dok proizvođač/veletrgovac odgovara dropshipperu za materijalne nedostatke prodate stvari u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/2020).

Imajući u vidu navedeno, značajno je ugovoriti da će proizvođač/veletrgovac za prodatu robu obezbediti ispunjavanje svih potrošačkih prava i drugih prava kupaca/potrošača po osnovu datih zakonskih i ugovornih garancija, saobraznosti robe, a sve u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu potrošačkih prava i prava potrošača, kao i da će obezbediti mogućnost servisa i dostupnost rezervnih delova za robu ukoliko je primenjivo.

Zakonske obaveze dropshippera kao prodavca robe u elektronskoj maloprodaji i prava potrošača

Prema potrošačima, dropshipper se nalazi u svojstvu prodavca robe i preuzima sve obaveze iz zakona koji uređuju elektronsku maloprodaju – Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektronskoj trgovini), Zakon o oglašavanju.

Ove obaveze podrazumevaju pre svega: predugovorno informisanje potrošača, izdavanje računa za prodatu robu, predaja potrošaču određenih dokumenata uz prodatu robu (obrazac za odustanak od kupovine, predugovorno obaveštenje itd), odgovornost za saobraznost robe u periodu od dve godine od kupovine, obavezu rešavanja reklamacija i vođenje knjige reklamacija, povraćaj sredstava potrošaču u slučaju odustanka od internet kupovine, vođenje KEP knjige itd.

Prema odredbama člana 13. Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnih računa („Sl. glasnik RS“, br. 31/2021, 99/2021, 10/2022, 49/2022, 50/2022 i 57/2022) dropshipper/prodavac je u obavezi da za robu prodatu preko interneta potrošačima izdaje fiskalne račune.

Ukoliko dropshipper/prodavac obavlja isključivo online prodaju, fiskalne račune potrošačima izdaje u elektronskoj formi.

Međutim, ukoliko je u pitanju omnichannel prodavac (obavlja online + offline prodaju), račun može izdati elektronskim putem uz saglasnost kupca dobara odnosno potrošača.

Organizacija popusta i sniženja za potrošače u okviru dropshipping  modela elektronske trgovine

Dropshipper/prodavac može da organizuje prodajne podsticaje za potrošače (akcije, sniženja, popusti i sl).

Način organizovanja, oglašavanja i uslovi pojedinih prodajnih podsticaja definisani su Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) (članovi 36. do 38). Potrebno je da o konkretnom prodajnom podsticaju, npr. rasprodaja, dropshipper/prodavac sačini odluku o sprovođenju rasprodaje.

Evidencija prometa ostvarnog po modelu elektronske trgovine dropshipping – KEP knjiga

Imajući u vidu da je dropshipper prodavac robe u maloprodaji, potrebno je da vodi evidenciju prometa, kao i svi trgovci na malo, a u skladu sa Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) i Pravilnikom o evidenciji prometa („Sl. glasnik RS“, br. 99/2015 i 44/2018 – dr. zakon).

Odredbom člana 30. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) propisano je da je trgovac dužan da vodi evidenciju prometa, a za daljinsku trgovinu evidencija se vodi na nivou celokupne daljinske trgovine tog trgovca na tržištu Republike Srbije ili posebno za pojedine organizacione celine u skladu sa prethodno donetom odlukom trgovca.

Evidencija prometa robe obuhvata podatke o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe.

Odredbe Pravilnika o evidenciji prometa („Sl. glasnik RS“, br. 99/2015 i 44/2018 – dr. zakon) bliže uređuju sadržinu, oblik, način vođenja i mesto čuvanja evidencije prometa robe.

Saznajte više:
Online trgovina »
Ugovor o trgovinskom zastupanju »
Mere zaštite od nelojalne konkurencije prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *