Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević

Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević posluje od 1995. godine u Beogradu i klijentima pruža pravne usluge sa posebnim fokusom na oblasti: osnivanje firme, naknada štete i naplata potraživanja.

Osnivanje firme

Osnivanje firme predstavlja jedan od najbitnijih koraka u poslovanju. Zakon o privrednim društvima definiše celokupnu proceduru registracije preduzeća, a naša advokatska kancelarija pruža usluge vezane za svaki bitan korak u ovom postupku i ceo proces čini jednostavnijim i bezbednijim. Pružamo:

  • sveobuhvatno pravno savetovanje tokom celog postupka osnivanja firme ili otvaranja inostranog predstavništva u Srbiji
  • izradu odluke/ugovora o osnivanju firme
  • pribavljanje dozvola i saglasnosti za obavljanje delatnosti firme kod nadležnih državnih organa
  • zastupanje u postupku dobijanja odobrenja privremenog boravka strancima u Srbiji i radnih dozvola za strance po osnovu zapošljavanja ili samozapošljavanja
  • zastupanje u postupku registracije osnivanja kod Agencije za privredne registre Republike Srbije
  • aktivnosti nakon dobijanja rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Naknada štete

Zastupam klijente u vansudskom i sudskom postupku ostvarivanja prava na naknadu svih vidova štete:

Naplata potraživanja

Naplata potraživanja podrazumeva aktivnosti obezbeđenja naplate potraživanja (hipoteka, zaloga i dr.), kao i zastupanje klijenata u sudskom i vansudskom postupku naplate novačanih i nenovčanih potraživanja i dugovanja.

U slučaju da su moji klijenti prinuđeni da svoje potraživanje naplaćuju u sudskim, izvršnim postupcima, posebnu pažnju posvećujem:

  • analizi isplativosti iniciranja izvršnih postupaka
  • izboru sredstva i predmeta izvršenja
  • sagledavanju ključnih aspekata kako bi potraživanje bilo u celini naplaćeno.

Ostale advokatske usluge

Među ostalim uslugama koje Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević uglavom pruža klijentima nalaze se: