Advokatske usluge

Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević obezbeđuje klijentima zaštitu njihovih pravnih interesa u sledećim oblastima:

Kontakt

Ukoliko smatrate da moje advokatske usluge mogu da reše vaše probleme ili dileme kontaktirajte me telefonom ili mejlom.