Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Nadležnost za sprovođenje izvršenja

Prema odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju nadležnost za sprovođenje izvršenja je podeljena između suda i javnog izvršitelja.

Sud je isključivo nadležan za izvršenje zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, činjenja, nečinjenja ili trpljenja i izvršenje izvršnih isprava u vezi s porodičnim odnosima i vraćanjem zaposlenog na rad.

Javni izvršitelji jesu isključivo nadležni za izvršenje ostalih izvršnih isprava, rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, rešenja o usvajanju predloga za protivizvršenje i rešenja o izvršenju rešenja o izrečenim sudskim penalima.

Odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju kojima se uređuju samo ovlašćenja javnih izvršitelja, a ne i suda, primenjuju se samo na ovlašćenja suda ako je sud isključivo nadležan da sprovodi izvršenje (prekid postupka, o više sredstava i predmeta izvršenja, promena i dodavanje sredstava i predmeta izvršenja, prigovor trećeg lica, odlaganje izvršenja, obustava izvršnog postupka i sl.). 

Pri odlučivanju o predlogu za izvršenje sud i javni izvršitelj vezani su izvršnom i verodostojnom ispravom, a sud nije ovlašćen da ispituje zakonitost i pravilnost izvršne isprave.

Stvarna nadležnost sudova za odlučivanje o predlogu za izvršenje ili obezbeđenje

O predlogu za izvršenje ili obezbeđenje odlučuju u prvom stepenu osnovni ili privredni sud.

O žalbi protiv rešenja osnovnog ili privrednog suda odlučuje viši sud ili Privredni apelacioni sud, u zavisnosti od toga ko je doneo rešenje koje se pobija.

Opšta mesna nadležnost za odlučivanje o predlogu za izvršenje ili obezbeđenje

Za odlučivanje o predlogu za izvršenje ili obezbeđenje opšte mesno nadležan je sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište.

Mesna nadležnost ako je u predlogu za izvršenje ili obezbeđenje naznačeno više sredstava ili predmeta izvršenja ili obezbeđenja

Ako je u predlogu za izvršenje ili obezbeđenje novčanog potraživanja naznačeno više sredstava ili predmeta izvršenja ili obezbeđenja, za odlučivanje o predlogu za izvršenje, odnosno obezbeđenje mesno je nadležan sud koji je nadležan da odlučuje o sredstvu izvršenja ili obezbeđenja koje je prvo naznačeno.

Ako je između više sredstava ili predmeta naznačena i nepokretnost, za odlučivanje o predlogu za izvršenje, odnosno obezbeđenje isključivo mesno je nadležan sud na čijem se području nalazi nepokretnost.

Mesna nadležnost suda za donošenje rešenja u toku sprovođenja izvršenja

Sud koji je doneo rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave mesno je nadležan da u toku izvršenja koje sprovodi javni izvršitelj donosi rešenja o izricanju novčane kazne, rešenja o zameni novčane kazne u kaznu zatvora, rešenja o zahtevu za izuzeće javnog izvršitelja i rešenja o prigovorima, izuzev o prigovoru trećeg lica.

Ako izvršenje sprovodi sud, isključivo mesno nadležan da donosi rešenja u toku sprovođenja izvršenja jeste sud koji sprovodi izvršenje.

Mesna nadležnost javnog izvršitelja

Javni izvršitelj sprovodi izvršenje rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave i rešenja o prethodnoj ili privremenoj meri koje donese sud za čije područje je imenovan (mesna nadležnost javnog izvršitelja). On može da preduzima radnje i izvan područja suda za koje je imenovan, sam ili preko javnog izvršitelja s drugog područja.

Zabrana predloga stranke za delegaciju mesne nadležnosti suda

Predlog stranke za delegaciju mesne nadležnosti suda nije dozvoljen.

Sastav suda

Rešenja i zaključke u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja u prvom stepenu donosi sudija pojedinac.

O prigovoru i žalbi odlučuje veće od troje sudija.

Sudijski pomoćnik može preduzimati pojedine sudske radnje u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja.

Izuzeće sudije

Kad izvršenje sprovodi javni izvršitelj, izuzeće sudije može da se zahteva dok ne istekne rok za donošenje rešenja o žalbi protiv rešenja donetog o predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave ili rok za prigovor ili žalbu u postupku odlučivanja o zakonitosti i pravilnosti rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave.

Kad izvršenje sprovodi sud, kao i u postupku obezbeđenja, izuzeće sudije može da se zahteva do okončanja izvršnog postupka, odnosno postupka obezbeđenja.

O zahtevu za izuzeće sudije odlučuje se u roku od pet dana od dana prijema zahteva. Protiv rešenja o odbacivanju ili odbijanju zahteva za izuzeće sudije dozvoljen je prigovor. Zahtev za izuzeće sudije ne odlaže izvršenje ili obezbeđenje.

Nije dozvoljen zahtev za izuzeće sudskog izvršitelja.

Saznajte više:
Pravni lekovi u izvršnom postupku »
Izvršna i verodostojna isprava kao osnov donošenja rešenja o izvršenju »
Plan reorganizacije kao izvršna isprava »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

4 - “Nadležnost za sprovođenje izvršenja”

 1. Ko će biti nadležan izvršitelj u slučaju izvršne presude osnovnog suda u NS za manji novčani iznos ako je izvršni dužnik na teritoriji BG. Dakle na teritoriji drugog izvršitelja.
  A zaposlena je u sasvim trećem gradu?
  Nadalje izvršni poverilac (firma) je u dugogodišnjoj blokadi, da li sme da traži da se u kešu isplati dug direktoru.?
  Da li Izvršitelj sme da primi u kesu predujam ako je izvršni poverilac blokiran na računa, dakle ne može da plati predujam preko računa.
  Dal nadležni Javni izvršitelj mora da traži da se Ugovor o prenosu potraživanje overi kod JB ? Jel bilo je slučaja jednom da nije tražio.

  1. Poštovana,

   Za sprovođenje izvršenja nadležan je javni izvršitelj koji je imenovan za područje Beograda, ukoliko je prebivalište izvršnog dužnika u Beogradu. S druge strane, isplata duga kao i druge obaveze u toku sprovođenja prinudnog izvršenja ne može se vršiti u gotovom, nego isključivo preko odgovarajućih računa.

 2. Predao sam verodostojno resenje agencije za restituciju privatnom izvrsitelju resenje je pravosnazno izvrsitelj me tera da mora preko suda u pitanju je selidba vise zakupca poslovnih prostorija objekat je pod zastitu uneska i drzave republike srbije od izuzetnog znacaja zasto mora preko suda i sa koje pravo izvrsitelj odbije donosenja resenja.

  1. Poštovani,

   Za odlučivanje o predlogu za prinudno izvršenje pravosnažnog rešenja,na osnovu koga treba da se prinudno realizuje selidba više zakupaca poslovnih prostorija, i koje predstavlja izvršnu ispravu ISKLJUČIVO je nadležan sud prema odredbama člana 4. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 – autentično tumačenje).