Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Uslovi za obavljanje delatnosti limo servis

Limo servis je javni prevoz koji se obavlja putničkim vozilom koje je iznajmljeno sa uslugom vozača. Uslovi za obavljanje delatnosti limo sevis u Srbiji utvrđeni su odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020).

Privredno društvo ili preduzetnik može da obavlja limo servis ako poseduje rešenje opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja, kojim je utvrđeno da privredno društvo ili preduzetnik ispunjava uslove:

 • u pogledu sedišta

Uslov u pogledu sedišta ispunjava privredno društvo ako ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja izdaje odobrenje. U sedištu moraju se nalaziti poslovne prostorije u kojima se čuvaju osnovni poslovni dokumenti, posebno računovodstveni dokumenti, dokumenti o ljudskim resursima i drugi dokumenti bitni za obavljanje delatnosti taksi prevoza.

Uslov u pogledu sedišta ispunjava preduzetnik ako na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja izdaje odobrenje ima sedište i prebivalište.

 • u pogledu poslovnog ugleda

Privredno društvo ne ispunjava uslov poslovnog ugleda ako mu je pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju privredni prestupi ili zakonom kojim se uređuju prekršaji, dok traje izrečena mera.

Preduzetnik ne ispunjava uslov poslovnog ugleda ako mu je pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju prekršaji, dok traje izrečena mera.

Privredno društvo ili preduzetnik ne ispunjava uslov poslovnog ugleda ako ima neizmirene poreske obaveze po osnovu registrovane delatnosti. Dugovanja koja se redovno izmiruju po osnovu reprograma duga ne smatraju se neizmirenim poreskim obavezama.

 • u pogledu vozila i vozača.

Karakteristike putničkih vozila za limo servis

Limo servis može se obavljati samo putničkim vozilima koja imaju jednu od sledećih karakteristika:

 1. vozilo od istorijskog značaja (oldtajmer)
 2. limuzina koja nije serijski proizvedena i ima dužinu najmanje 7m
 3. vozilo visoke klase, odnosno luksuzno vozilo, osim vozila sa 7 + 1 i 8 + 1 mesta za sedenje, koje nije starije od pet godina i ima vrednost veću od 25.000 evra, izraženu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva, odnosno koje nije starije od sedam godina i ima vrednost veću od 35.000 evra, izraženu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva, s tim što se za vrednost vozila uzima kataloška vrednost vozila za koje je kao datum proizvodnje uzet datum podnošenja zahteva
 4. vozilo sa 7 + 1 ili 8 + 1 mesta za sedenje i ugrađenim digitalnim tahografom, ako ima emisiju izduvnih gasova nivoa najmanje „EURO 4“.

Za vreme obavljanja limo servisa, u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla putničkog vozila iz tačaka 1)-3) prethodnog stava mora se nalaziti tabla na kojoj je ispisano poslovno ime prevoznika i reči „limo servis“.

Uslov u pogledu vozila ispunjava privredno društvo ili preduzetnik ako u vlasništvu ili lizingu ima najmanje jedno putničko vozilo, koja su prethodno navedena u tačkama 1)-4). Ako ispunjava navedeni uslov, privredno društvo ili preduzetnik za obavljanje limo servisa može koristiti preostala putnička vozila i po osnovu zakupa, koji ne može biti kraći od šest meseci.

Ostala vozila, koja su prethodno navedena mogu biti u zakupu koji ne može biti kraći od šest meseci.

Putnička vozila kojima se obavlja limo servis, a koja su uzeta u zakup, ne mogu se davati u podzakup. Ugovor o zakupu putničkog vozila mora biti overen kod organa nadležnog za overu, ako je jedna od ugovornih strana fizičko lice.

Uslovi u pogledu vozača

Uslov u pogledu vozača ispunjava privredno društvo ili preduzetnik, ako u radnom odnosu ima najmanje jednog vozača.

Vozač sledećih putničkih vozila mora da ima najmanje 21 godinu starosti, kao i da najmanje tri godine ima vozačku dozvolu B kategorije:

 1. vozila od istorijskog značaja (oldtajmer)
 2. limuzine koja nije serijski proizvedena i ima dužinu najmanje 7m
 3. vozila visoke klase, odnosno luksuzno vozilo, osim vozila sa 7 + 1 i 8 + 1 mesta za sedenje, koje nije starije od pet godina i ima vrednost veću od 25.000 evra, izraženu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva, odnosno koje nije starije od sedam godina i ima vrednost veću od 35.000 evra, izraženu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva, s tim što se za vrednost vozila uzima kataloška vrednost vozila za koje je kao datum proizvodnje uzet datum podnošenja zahteva;

Vozač putničkog vozila sa 7 + 1 ili 8 + 1 mesta za sedenje i ugrađenim digitalnim tahografom, ako ima emisiju izduvnih gasova nivoa najmanje „EURO 4“ mora da ima kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom „95“.

Na privredna društva i preduzetnike koji obavljaju prevoz putničkim vozilom sa 7 + 1 ili 8 + 1 mesta za sedenje i ugrađenim digitalnim tahografom, ako ima emisiju izduvnih gasova nivoa najmanje „EURO 4“, kao i na fizička lica koja upravljaju ovim vozilima, primenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju radno vreme posade vozila u drumskom prevozu i tahografi.

Saznajte više:
Uslovi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja vozila (a rent a car) »
Osiguranje vozila »
Naknada štete u saobraćaju »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

2 - “Uslovi za obavljanje delatnosti limo servis”

 1. Imam ideju da pokrenem posao prevoza radnika u lokalu od kuce do posla zbog sve vece traznje velikih kompanija koje imaju sedista u okolini Beograda.Zanima me konkretno koje uslove trebam da ispunim za tu odredjenu delatnost.

  1. Poštovani Milane,

   Uslove za obavljanje delatnosti limo servis sam objasnila u svom tekstu, koji je objavljen na blogu pod naslovom “Uslovi za obavljanje delatnosti limo servis“. Ukoliko su Vam potrebne detaljnije informacije i ukoliko ste odlučili da registrujete privredni subjekt, koji će obavljati ovu delatnost možete mi se direktno obratiti radi dogovora o terminu sastanka i uslovima za realizaciju poslovne saradnje.