Obavezno i dobrovoljno osiguranje vozila

Osiguranje vozila

Osiguranje vozila može biti obavezno i dobrovoljno.

Obavezno osiguranje vozila

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja osiguranje od odgovornosti vlasnika ili korisnika motornih vozila za štetu nanetu trećim licima odnosno za oštećenja ili uništenja stvari prilikom upotrebe vozila.

U skoro svim državama je uvedeno kao obavezno osiguranje.

Prema odredbama člana 4. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju vlasnici prevoznih sredstava kojima se obavlja javni prevoz putnika i vlasnici drugih prevoznih sredstava (motornih vozila, čamaca, vazduhoplova), dužni su da zaključe ugovor o obaveznom osiguranju pre nego što se prevozno sredstvo stavi u saobraćaj.

Društvo za osiguranje dužno je da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju u skladu sa uslovima osiguranja i tarifama premija koji su na snazi u vreme zaključenja tog ugovora i ne može odbiti ponudu za zaključenje ugovora o obaveznom osiguranju ako ugovarač osiguranja prihvata uslove osiguranja i tarifu premija društva za odnosnu vrstu osiguranja koji važe u vreme dostavljanja ponude za zaključenje ugovora o osiguranju.

Uslovi osiguranja sastavni su deo ugovora o obaveznom osiguranju i društvo za osiguranje dužno je da iste uruči ugovaraču osiguranja pri zaključenju ugovora.

Odredbe uslova osiguranja kojima se utvrđuju manja prava oštećenih lica od prava predviđenih Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, nemaju pravno dejstvo.

Obaveza društva za osiguranje iz ugovora o obaveznom osiguranju počinje po isteku dvadeset četvrtog časa dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao početak osiguranja, a prestaje po isteku dvadeset četvrtog časa dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka trajanja osiguranja, ako nije drukčije ugovoreno.

Vlasnik motornog vozila, čije vozilo podleže obavezi registracije, dužan je da, pri registraciji motornog vozila, produženju registracije i izdavanju probnih tablica, organu nadležnom za registraciju podnese dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od autoodgovornosti.

Vlasnik motornog vozila koje ne podleže obavezi registracije svake godine dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od autoodgovornosti prilikom dobijanja odgovarajuće dozvole za upotrebu i da obnavlja to osiguranje za sve vreme dok je motorno vozilo u saobraćaju.

Odredbe Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju o obaveznom osiguranju vozila ne odnose se na prevozna sredstva Vojske Srbije.

Dobrovoljno osiguranje vozila

Kasko osiguranje vozila predstavlja dobrovoljno osiguranje koje se reguliše ugovorom o osiguranju između osiguravača i osiguranika, jer od volje osiguravača i osiguranika zavisi da li će zaključiti ugovor o osiguranju.

Kasko osiguranje vozila predstavlja osiguranje prevoznog sredstva, njegovog trupa, uređaja, opreme i pribora od oštećenja, uništenja ili nestanka. Kod kasko osiguranja vozila, za razliku od osiguranja od autoodogvonosti pokrivaju se štete na sopstvenom vozilu.

 Osiguranje vozila

Vozila za koja se može zaključiti kasko osiguranje, izuzevši posebne oblike osiguranja, razvrstana u sledeće grupe premija: putnički automobili, teretna vozila, autobusi, vučna vozila, specijalna motorna vozila, priključna vozila, motorna vozila inostrane registracije, vozila na popravci, radna vozila i šinska vozila. Pri tome se propisuju posebni modaliteti kasko osiguranja vozila u zavisnosti od osiguravajuće kuće, za pojedine, prethodno pomenute, vrste motornih vozila.

Obim kasko osiguranja vozila

Osiguravajuća društva uglavnom nude tri obima pokrića kasko osiguranja vozila: potpuno kasko osiguranje, dopunsko kasko osiguranje i delimično kasko osiguranje.

Potpuno kasko osiguranje vozila nudi zaštitu od sledećih rizika:
saobraćajne nezgode;

 • saobraćajne nezgode
 • požara
 • eksplozije (osim eksplozije nuklearne energije)
 • iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja spolja
 • pada ili udara predmeta koji nije sastavni deo predmeta osiguranja
 • pada vazdušne letelice
 • manifestacija ili demonstracija
 • zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica
 • oštećenja tapaciranih delova u osiguranom vozilu prilikom pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način
 • namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete, kao i mera preduzetih za smanjenje ili otklanjanje štete
 • udara groma
 • oluje
 • grada ili tuče
 • snežne lavine, kao i pada snega i leda na vozilo
 • odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena
 • poplava, bujica i visokih voda
 • potapanja vozila (može biti ugovoreno posebnom klauzulom)
 • krađe vozila pod kojim se podrazumevaju: provalna krađa, razbojnička krađa i razbojništvo celog vozila ili njegovih delova
 • prevare (u slučaju vozila uzetih na lizing ili iznajmljenih od rent-a-car kompanija)
 • utaje (može biti ugovorena posebnom klauzulom).

Dopunsko kasko osiguranje vozila ugovara se uz potpuno kasko osiguranje vozila i obuhvata:

 • posebnu opremu vozila
 • prtljag
 • alat i pribor
 • reklamne i druge natpise na vozilima
 • troškove vuče
 • troškove iznajmljivanja zamenskog vozila.

Delimično kasko osiguranje vozila ugovara se u okviru polise kasko osiguranja vozila. Zaključivanjem delimičnog kasko osiguranja obezbeđena je osiguravajuća zaštita za:

 • sva stakla standardno ugrađena na vozilu (prednja, zadnja i bočna), osim zaštite stakla ili plastike na svetlosnim uređajima, ogledalima ili krovu vozila (uključujući i stakleni krov).

Trajanje kasko osiguranja vozila

Kasko osiguranje vozila može se ugovoriti sa sledećim rokovima trajanja:

  • kratkoročno (na godinu dana ili kraće)
  • višegodišnje sa određenim rokom trajanja (rok mora biti duži od godinu dana)
  • višegodišnje sa neodređenim rokom trajanja (rok ne može biti kraći od godinu dana).

Saznajte više:
Obavezno osiguranje od odgovornosti »
Naknada štete u saobraćaju »
Naknada štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila inostrane registracije »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *