Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Sredstva i predmet izvršenja

Odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 – autentično tumačenje) regulisani su pojmovi i vrste sredstava i predmeta izvršenja, kao i pitanja vezana za primenu načela srazmere, više sredstava i predmeta izvršenja, promenu i dodavanje sredstava i predmeta izvršenja.

Sredstva izvršenja

Sredstva izvršenja su radnje kojima se namiruje potraživanje izvršnog poverioca.

Sredstva izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja jesu:

 • prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika
 • prodaja pokretnih stvari izvršnog dužnika
 • zajednička prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari
 • prenos novčanog potraživanja izvršnog dužnika
 • prenos zarade izvršnog dužnika
 • prenos novčanih sredstava s računa izvršnog dužnika kod banke
 • prenos sredstava sa štednog uloga ili tekućeg računa izvršnog dužnika
 • prodaja finansijskih instrumenata izvršnog dužnika
 • prodaja udela izvršnog dužnika u privrednim subjektima i
 • prenos potraživanja izvršnog dužnika da mu se predaju ili isporuče pokretne stvari ili preda nepokretnost i unovčenje drugih imovinskih prava izvršnog dužnika.

Sredstva izvršenja radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja jesu:

 • predaja pokretnih stvari izvršnog dužnika
 • ispražnjenje i predaja nepokretnosti izvršnog dužnika
 • činjenje, nečinjenje ili trpljenje izvršnog dužnika
 • predaja deteta i izvršenje drugih odluka u vezi s porodičnim odnosima
 • vraćanje zaposlenog na rad
 • deoba suvlasničke stvari i
 • izdejstvovanje izjave volje.

Predmeti izvršenja

Predmeti izvršenja su stvari i prava izvršnog dužnika na kojima se sprovodi izvršenje.

Predmet izvršenja ne mogu biti:

 • stvari izvan prometa, objekti, oružje i oprema koji su namenjeni odbrani i bezbednosti Republike Srbije
 • ni nepokretne ni pokretne stvari koje koriste državni organi za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti
 • novčana sredstva i finansijski instrumenti koji su utvrđeni kao sredstvo obezbeđenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijsko obezbeđenje, uključujući novčana sredstva i finansijske instrumente na kojima je ustanovljeno založno pravo u skladu sa tim zakonom
 • ni druga prava i stvari koji su Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ili drugim zakonom izuzeti od izvršenja.

Načelo srazmere

Javni izvršitelj dužan je da prilikom izbora sredstva i predmeta izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja vodi računa o srazmeri između visine obaveze izvršnog dužnika i sredstva i vrednosti predmeta izvršenja.

Prilikom izbora između više sredstava i predmeta izvršenja, javni izvršitelj po službenoj dužnosti vodi računa o tome da se izvršenje sprovodi onim sredstvom i na onom predmetu koji su za izvršnog dužnika najmanje nepovoljni.

Ne primenjuje se načelo srazmere ako se izvršni dužnik u formi javne ili po zakonu overene isprave saglasio da se izvršenje sprovede određenim sredstvom i na određenom predmetu izvršenja, ili ako je nesumnjivo utvrđeno da postoji samo jedno sredstvo i jedan predmet izvršenja iz kojeg se može namiriti potraživanje izvršnog poverioca.

Više sredstava i predmeta izvršenja

U rešenju o izvršenju radi namirenja novčanog potraživanja određuju se, po pravilu, sredstvo i predmet izvršenja koji su naznačeni u predlogu za izvršenje.

Ako je u predlogu za izvršenje naznačeno više sredstava i predmeta izvršenja koja istovremeno treba da se sprovedu, u rešenju o izvršenju određuju se sva.

Ako je u rešenju o izvršenju određeno više sredstava i predmeta izvršenja, javni izvršitelj će zaključkom, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke, ograničiti izvršenje na samo neka sredstva i predmete koji su dovoljni da se izvršni poverilac namiri.

Ako nisu dovoljni da se izvršni poverilac namiri, javni izvršitelj zaključkom nalaže sprovođenje izvršenja sledećim sredstvom i predmetom izvršenja.

Promena i dodavanje sredstva i predmeta izvršenja

Ako namirenje nije moguće iz sredstava i predmeta izvršenja koji su već određeni, javni izvršitelj će po službenoj dužnosti ili na predlog stranke, zaključkom promeniti sredstvo i predmet izvršenja ili odrediti da se izvršenje nastavi i drugim sredstvima i predmetima pored već određenih.

Javni izvršitelj će po službenoj dužnosti ili na predlog stranke zaključkom da promeni već određeno sredstvo i predmet izvršenja, ako postoji očigledna nesrazmera između određenog sredstva i predmeta izvršenja i visine potraživanja izvršnog poverioca.

Saznajte više:
Predlog za izvršenje i rešenje o izvršenju »
Nadležnost za sprovođenje izvršenja »
Pravni lekovi u izvršnom postupku »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *