Zakon o radu

Izmena ugovora o radu – Aneks ugovora o radu

Aneks ugovora o radu može biti zaključen pod uslovima, koji su predviđeni odredbama članova od 171. do 174. Zakona o radu.

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada odnosno aneks ugovora o radu:

 • radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada
 • radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. Zakona o radu.

Prema odredbama člana 173. Zakona o radu zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

 • ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela
 • ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.
  Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van navedenih slučajeva samo uz svoj pristanak.
 • radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. Zakona o radu.

Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao:

 • ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom
 • dat u zakup poslovni prostor
 • zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.

Zaposleni može, uz svoju saglasnost, u slučajevima utvrđenim Zakonom o radu i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca i duže od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo upućivanje.

Zaposleni može da bude privremeno upućen u drugo mesto rada ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme.

Po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio.

 • ako je zaposlenom koji je višak obezbedio ostvarivanje prava iz člana 155. stav 1. tačka 5) Zakona o radu
 • radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog koji su sadržani u ugovoru o radu u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 11) Zakona o radu
 • u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Odgovarajućim poslom u smislu tački 1) i 3) prethodnog stava smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Postupak zaključivanja aneksa ugovora o radu

Uz aneks ugovora o radu poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje koje sadrži:

 • razloge za ponuđeni aneks ugovora o radu
 • rok u kome zaposleni treba da se izjasni, koji ne može biti kraći od osam radnih dana
 • pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora o radu.

Ako zaposleni potpiše aneks ugovora o radu u ostavljenom roku, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog aneksa.

Zaposleni koji odbije ponudu aneksa ugovora o radu u ostavljenom roku, zadržava pravo da u sudskom postupku povodom otkaza ugovora o radu u smislu člana 179. stav 5. tačka 2) Zakona o radu, osporava zakonitost aneksa ugovora.

Smatra se da je zaposleni odbio ponudu aneksa ugovora o radu ako ne potpiše aneks ugovora o radu u roku od osam radnih dana od dana dostavljanja aneksa ugovora o radu.

Ako je potrebno da se određeni posao izvrši bez odlaganja, zaposleni može biti privremeno premešten na druge odgovarajuće poslove na osnovu rešenja, bez ponude aneksa ugovora o radu, najduže 45 radnih dana u periodu od 12 meseci.

U slučaju premeštaja zaposleni zadržava osnovnu zaradu utvrđenu za posao sa koga se premešta ako je to povoljnije za zaposlenog.

Aneks ugovora o radu može biti zaključen i na inicijativu zaposlenog i u tom slučaju se aneks ugovora o radu zaključuje bez sprovođenja postupka za ponudu aneksa o ugovora o radu. Takođe, izmena ličnih podataka o zaposlenom i podataka o poslodavcu i drugih podataka kojima se ne menjaju uslovi rada može da se konstatuje aneksom ugovora o radu, na osnovu odgovarajuće dokumentacije, bez sprovođenja postupka za ponudu aneksa o ugovora o radu.

Ugovor o radu sa aneksima koji su sastavni deo tog ugovora mogu da se zamene prečišćenim tekstom ugovora o radu, koji potpisuju poslodavac i zaposleni.

Saznajte više:
Ugovor o radu »
Pravilnik o radu »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

28 - “Izmena ugovora o radu – Aneks ugovora o radu”

 1. Šta se dešava ako mi je istekao ugovor o radu na odredjeno a i dalje dolazim na posao a nisam dobio novi ugovor o radu?

  1. Poštovani Ilija,

   Prema odredbama člana 37. stav 6. Zakona o radu ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

 2. Da li uz već postojeći može da se donese novi aneks ugovora npr. o promeni naučnog zvanja i visini plate?

  1. Poštovana Duška, dozvoljeno je da se novim aneksom ugovora reguliše promena naučnog zvanja i visina plate.

 3. Da li poslodavac može aneksom ugovora da smanji drastično platu zaposlenog i u kojim uslovima.Isto radno mesto je U pitanju i isti obim posla.

  1. Poštovani Srđane,

   Odgovor na Vaše pitanje zavisi od razloga koje je poslodavac naveo za drastično smanjenje plate odnosno od toga da li su ti razlozi zasnovani na odredbama Pravilnika o radu i drugih opštih akata poslodavca. Na osnovu informacija, koje ste dali u svom pitanju, mogu da Vam odgovorim da Poslodavac ne može da smanji iznos plate odnosno osnovne zarade zaposlenog ispod iznosa minimalne zarade, koji propisuje Vlada Republike Srbije.