Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Osnivanje i rad agencije za zapošljavanje

Uslovi za osnivanje i rad agencije za zapošljavanje regulisani su Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 – dr. Zakon i 49/2021), kao i Pravilnikom o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 98/2009, 100/2012, 65/2014, 11/2018, 86/2019 – dr. zakon i 64/2021).

Delatnost agencija za zapošljavanje

Agenciju za zapošljavanje osnivaju pravna i fizička lica radi obavljanja poslova zapošljavanja, i to:

 • obaveštavanja o mogućnostima i zapošljavanja
 • posredovanja u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu
 • profesionalne orijentacije i savetovanja o planiranju karijere
 • sprovođenja pojedinih mera aktivne politike zapošljavanja, na osnovu ugovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Agencija za zapošljavanje ne može da se bavi zapošljavanjem maloletnih lica, kao ni zapošljavanjem na poslovima sa povećanim rizikom, u skladu sa propisima koji uređuju odgovarajuću oblast.

Agencija za zapošljavnje ne može za vreme štrajka da posreduje u zapošljavanju na poslovima učesnika štrajka, osim ako nije obezbeđen minimum procesa rada u skladu sa zakonom.

Dozvola za rad

Dozvolu za rad agenciji za zapošljavanje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na osnovu pismenog zahteva, ako agencija za zapošljavanje ispunjava uslove u pogledu:

 • prostorne i tehničke opremljenosti
 • stručne osposobljenosti zaposlenih.

Dozvola za rad može se izdati agenciji za zapošljavanje koja ima zaposleno najmanje jedno lice sa visokom spremom. Pod stručno osposobljenim licem smatra se lice koje ima najmanje srednju spremu i položen ispit za rad u zapošljavanju.

Prostorne i tehničke uslove za rad agencije, uslove u pogledu stručne osposobljenosti zaposlenih, kao i program, sadržinu i način polaganja ispita za rad u zapošljavanju propisuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vodi registar izdatih dozvola.

Agenciju za zapošljavanje ne može osnovati, niti u njoj poslove zapošljavanja može obavljati lice koje je:

 1. osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, u periodu od tri godine nakon izdržavanja kazne
 2. osnivač agencije kojoj je oduzeta dozvola za obavljanje poslova zapošljavanja, u roku od tri godine od dana oduzimanja dozvole
 3. osnivač agencije kome je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da kao neregistrovani privredni subjekat obavlja poslove zapošljavanja, u roku od tri godine od dana donošenja tog akta.

Po pribavljenoj dozvoli agencija za zapošljavanje se upisuje u registar nadležnog organa, nakon čega može početi sa radom.

Radi obavljanja poslova zapošljavanja na određenoj teritoriji agencija može obrazovati područne jedinice, koje moraju ispunjavati uslove za dobijanje dozvole za rad agencije za zapošljavnje, koji su propisani Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Dozvola za rad agencije za zapošljavanje izdaje se za period od pet godina i može se produžiti.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja oduzima dozvolu za rad agenciji za zapošljavanje ako ona:

 • prestane da ispunjava uslove za dobijanje dozvole za rad agencije za zapošljavanje, koji su propisani Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • vrši poslove zapošljavanja u suprotnosti sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Dozvola za rad se oduzima agenciji za zapošljavanje i ako je njen osnivač osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Agenciji za zapošljavanje kojoj je dozvola za rad oduzeta iz sledećih razloga:

 • vršenje poslova zapošljavanja u suprotnosti sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • ako je njen osnivač osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, ista se može ponovo izdati protekom roka od tri godine od dana oduzimanja.

ista se može ponovo izdati protekom roka od tri godine od dana oduzimanja.

Nacionalna služba za zapošljavanje može, na osnovu postupka javnih nabavki, angažovati agenciju za zapošljavnje radi izvršavanja pojedinih poslova zapošljavanja, u skladu sa Sporazumom o učinku. U ovom slučaju prava i obaveze Nacionalne službe za zapošljavanje i agencije za zapošljavnaje utvrđuju se ugovorom.

Ažurirano: 8. 8. 2023.

Saznajte više:
Osnivanje agencije za konsalting »
Preduzetnik ili privredno društvo »
Pravni okvir za osnivanje firme »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

7 - “Osnivanje i rad agencije za zapošljavanje”

 1. Da li pod visokom strucnom spremom znaci da lice moze imati visoku strucnu spremu iz bilo koje oblasti?

  1. Poštovana,

   Oblast visoke stručne spreme, koja se zahteva za određeno radno mesto, treba da definiše poslodavac pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta i ugovorom o radu.

 2. Postovani, interesuje me gde mogu da se informisem o prvim , bazičnim i neophodnim zakonskim koracima , o otvaranju Agencija za zaposljavanje u Srbiji i inostranstvu ?
  Zahvaljujem ,

  1. Poštovani gospodine Arnuš,

   Odredbe Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti(„Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon i 49/2021) regulišu uslove za osnivanje i poslovanje agencija za zapošljavanje.

 3. Postovani,
  Interesuje me nesto vezano za osnivanje agencije za zaposljavanje, odnosno taj ispit koji treba da se polaze..
  Da li se okvirno zna kada se odrzava polaganje ispita, da li jednom ili dva puta mesecno ili na osnovu broja prikupljenih kandidata … npr. ako ja prijavim ispit u januaru kada bi okvirno na taj ispit izasla ( znam da je zakonski rok 2 meseca ) ali da li se to odrzava nesto pre toga.
  I drugo pitanje je gde se taj ispit odrzava , na kojoj adresi , da li se unapred znaju clanovi komisije , da li negde nesto pise , neki vid javnog poziva ili tako nesto slicno.
  Unapred zahvalna
  Marija

  1. Poštovana Marija,

   Sve informacije vezano za organizaciju i pripremu ispita, čije polaganje predstavlja preduslov za dobijanje licence i registraciju agencije za zapošljavanje, možete dobiti kod Ministarstva za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja – Sektor za rad i zapošljavanje, BEOGRAD, Nemanjina 22-24. Takođe možete posetiti i njihov web sajt: http://www.minrzs.gov.rs