Ko i kako može obavljati konsultantske aktivnosti?

Osnivanje agencije za konsalting

Agencija za konsalting može biti osnovana i registrovana odnosno upisana u registar privrednih društava ili registar preduzetnika Agencije za privredne registre Republike Srbije u formi privrednog društva ili konsultantske aktivnosti može da obavlja poslovno sposobno fizičko lice, koje će se u tom cilju registrovati kao preduzetnik.

Osnivanje, registracija i organizacija privrednih društava i preduzetnika regulisani su Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Pravilnikom o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Agencija za konsalting može biti registrovana kao privredno društvo u jednoj od pravnih formi, koje su predviđene Zakonom o privrednim društvima i to kao:

Agencija za konsalting – osnivači

Osnivači privrednog društva mogu da budu domaća i strana fizička i pravna lica.

Takođe domaće i strano fizičko lice može obavljati konsultantske aktivnosti kao preduzetnik, ali uz uslov da strano fizičko lice ima pravo na nastanjenje u Republici Srbiji.

Da bi fizičko lice moglo da se registruje kao preduzetnik i da Agencija za konsalting obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije, fizičko lice mora da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ako je reč o domaćem fizičkom licu odnosno pravo na nastanjenje, ako je reč o strancu.

Agencija za konsalting – šifra delatnosti

Uredbom o klasifikaciji delatnosti nije predviđena jedinstvena šifra delatnosti za sve konsultantske aktivnosti. Takođe postoje delatnosti koje su rezervisane samo za određeni oblik organizovanja.

Agencija za konsalting ne može biti registrovana za obavljanje delatnosti pravnog konsaltinga, koja je prema pozitivnom pravu još uvek vezana isključivo za obavljanje delatnosti advokata. I prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti i prema Zakonu o advokaturi poslove pravnog konsaltinga mogu da obavljaju samo advokati ili druga lica za koja je to predviđeno posebnim zakonom. Prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti ovi poslovi razvrstani su u pravne poslove, pod šifrom 69.10, a obuhvataju advokatske poslove, kao i ostale pravne poslove, kao što su poslovi javnih beležnika, mirovnih sudija, medijatora, istražitelja, veštaka, stečajnih upravnika, izvršitelja, forenzičara, zastupnika za patente, žigove i trgovačke marke.

Agencija za konsalting može da obavlja najveći broj konsultantskih aktivnosti ukoliko je kao svoju pretežnu delatnost registrovala delatnost koja je prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti označena šifrom 70.22Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Šifra delatnosti 70.22 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem obuhvata sledeće aktivnosti:

 • davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja
 • marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole
 • davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama u vezi sa:
  – izradom računovodstrenih postupaka, programa i procedura troškova budžetske kontrole
  – davanjem saveta i pružanjem pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, koji se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu, upravljanje inforamcijama i dr.

Agencija za konsalting, koja je kao svoju pretežnu delatnost registrovala delatnost 70.22. – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, ne može da obavlja sledeće aktivnosti, koje navedena šifra delatnosti ne obuhvata:

 • projektovanje softvera za računovodstvo, delatnost 62.01
 • davanje pravnih saveta i predstavljanje, delatnost 69.10
 • obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i poslova kontrole; davanje poreskih saveta, delatnost 69.20
 • arhitektonske i inženjerske konsultantske aktivnosti, delatnosti 71.11 i 71.12
 • ekološke, agronomske, bezbednosne i slične konsultantske aktivnosti, delatnost 74.90
 • delatnost agencija za zapošljavanje, delatnost 78.10
 • pomoćne obrazovne aktivnosti, delatnost 85.60

Saznajte više:
Osnivanje firme, ogranka i predstavništva »
Pravni okvir za osnivanje firme »
Dokumentacija potrebna za osnivanje firme »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

57 - “Osnivanje agencije za konsalting”

 1. Postovana

  Da li agencija za konsalting mora da ima poslovni prostor ili moze biti registrovana na adresu stana? Da li moze pružati usluge iz Srbije, kao i obezbedjivati resurse klijentima u inostranstvu i od njih imati priliva?

  1. Poštovani Vladimire,

   Sedište agencije za konsalting može biti na adresi stana i može u svom poslovanju da ostvaruje prilive iz inostranstva.

 2. Postovani,
  Da li je za konsalting delatnosti potreban poslovni prostor ili se moze registrovati na adresu stana?

  1. Poštovani Vladimire,

   Sedište privrednog subjekta, koji obavlja konsalting delatnost, može da bude na adresi stana.

 3. Poštovani, da li postoji šifra delatnosti koja je odgovarajuća za Agenciju za sportski konsalting?

  1. Poštovana,

   Ne postoji posebna šifra delatnosti, koja bi se odnosila samo na sportski konsalting. Možete registrovati kao pretežnu delatnost Agencije za sportski konsalting 70.22 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

 4. Da li je moguće sa zvanjem diplomirani ekonomista otvoriti agenciju za konsalting ,šifra delatnosti 70.22.U radnom odnosu sam , sa skraćenim radnim vremenom.kao dodatna delatnost.

  1. Poštovani,

   Moguće je da sa zvanjem diplomirani ekonomista registrujete Agenciju za konsultanting čija je pretežna delatnost 70.22 – Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem i da zasnujete radnih odnos u svojoj agenciji sa nepunim radnim vremenom.

 5. Poštovana,

  zanima me da li se konsultantske usluge mogu pružati u oblasti krivičnog prava i međunarodnog privatnog prava i koje bi sve usluge mogle na taj način biti obuhvaćene? Da li bi agencija za konsalting morala biti osnovana kao privredno društvo ili u formi preduzetništva?

  1. Poštovana,

   Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (šifra delatnosti: 70.22) obuhvata davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja. Uključuje i marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole. Poslovne usluge mogu obuhvatiti davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama u vezi sa: izradom računovodstvenih postupaka, programa i procedura troškova budžetske kontrole, davanjem saveta i pružanjem pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, koji se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu, upravljanje informacijama i dr. Iz navedenog proizilazi da ne možete pružati konsultantske usluge u oblasti krivičnog prava i međunarodnog prava, na osnovu registrovane šifre delatnosti 70.22. Takoođe u Uredbi o klasifikaciji delatnosti je izričito navedeno da šifra delatnosti 70.22 ne obuhvata davanje pravnih saveta i predstavljanje (del. 69.10). Agenciju za konsalting možete registrovati i kao privredno društvo i u pravnoj formi preduzetnika.

 6. Poštovana Dragana,
  Da li osnivanje konsultantske agencije pod šifrom 70.22 može da podrazumeva pružanje intelektualne usluge i da li ta usluga može da podrazumeva podršku i usmeravanje određenih firmi ka boljim prodajnim rezultatima i upravljanje njihovim prodajnim timovima ? Ili je za to potrebna druga šifra?
  Mene zanima i da li se to sve može smatrati intelektualnim uslugama.
  Unapred zahvalna!

  1. Poštovana,

   Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (šifra delatnosti: 70.22) obuhvata davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja. Uključuje i marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole. Poslovne usluge mogu obuhvatiti davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama u vezi sa: izradom računovodstvenih postupaka, programa i procedura troškova budžetske kontrole, davanjem saveta i pružanjem pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, koji se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu, upravljanje informacijama i dr.

   S druge strane Uredba o klasifikaciji delatnosti ne sadrži šifru delatnosti za delatnost koja bi bila definisana kao intelektualne usluge.

  1. Poštovani Marko,

   Ukoliko ste odlučili da registrujete firmu za bezbednosni konsalting molim Vas da me lično kontaktirate radi dogovora o eventualnoj saradnji na realizaciji osnivanja i registracije firme. Broj telefona i email adresu imate na websajtu.

 7. Poštovani
  Da li kad se otvori firma pod sifrom 7022 placa porez paušalno i da li joj je potrebna fiskalna kasa?
  Hvala unapred

  1. Poštovani Saša,

   Ukoliko registrujete privredno društvo (firmu) čija je šifra pretežne delatnosti 7022 morate da vodite poslovne knjige tj. ne postoji zakonska mogućnost da plaćate porez u paušalnom iznosu. S druge strane prema odredbama UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014) delatnost konsaltinga (šifra 7022) nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

 8. Postovana Dragana,

  Da li agencija za konsalting u ugostiteljstvu, registrovana u Srbiji, moze da posluje i pruza usluge konsaltinga u inostranstvu?

  Srdacan pozdrav

  1. Poštovani Nikola,

   Možete pružati konsalting usluge u inostranstvu jedino ukoliko registrujete u nekoj od država u inostranstvu ogranak firme iz Srbije ili ukoliko registrujete svoju firmu u nekoj od država u inostranstvu. S druge strane možete u Srbiji pružati svoje konsalting usluge klijentima iz inostranstva.

 9. Postovana da li otvaranje agencije za konsslting moze da se obavlja posao vezan za nekretnine ssvetovanje pri kupovini i izdavanju nekretnina,hvala puno

  1. Poštovani Zekonja,

   Kako biste se legalno bavili poslovima vezano za kupovinu i izdavanje nekretnina potrebno je da ispunite uslove propisane ZAKONOM O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI („Sl. glasnik RS“, br. 95/2013, 41/2018 i 91/2019).

 10. Poštovana,zanima me da li DOO koje je registrovano pod šifrom pretežne delatnosti 70.22 konsultantske aktivnosti, može u svom ugovoru sa trećim licima pored konsultantskih aktivnosti da ugovori i pravne poslove, ukoliko DOO ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa advokatskom kancelarijom koja bi obavljala pravne poslove i poslove zastupanja?

  1. Poštovani Zdravko,

   Ugovor o poslovnoj saradnji sa advokatskom kancelarijom, predstavlja jedino pravni osnov za pružanje pravnih usluga angažovane advokatske kancelarije, privrednom društvu sa kojim je zaključila Ugovor o poslovnoj saradnji, a ne i trećim licima.

 11. Postovana Dragana,
  Razmisljam da otvorim agenciju koja bi pruzala usluge iz oblasti,knjigovodstva i javnih nabavki,da li je to uopste moguce?U radnom sam odnosu u drzavnoj firmi,da li mi to smeta da imam svoju agenciju prijavljenu na svoje ime ?

  1. Poštovani Nemanja,

   Generalno Vaš radni odnos u državnoj firmi ne predstavlja smetnju za registraciju agencije ukoliko delatnost agencije nije konkurentska delatnosti državne firme u kojoj ste zaposleni i ukoliko ne postoji zabrana utvrđena ugovorom o radu ili opštim aktima državne firme u kojoj ste zaposleni. Međutim s obzirom da imate već zasnovan radni odnos sa punim radnim vremenom, ne postoje uslovi da zasnujete radni odnos u agenciji, koju biste registrovali.

 12. Poštovana Dragana,
  Razmišljam da otvorim agenciju koja bi pružala usluge konsaltinga iz oblasti marketinga, upravljanaj i sl što odgovara 70.22, ali bih takođe pružala usluge iznajmljivanja prostora na webu i organizovanja i izvođenja različitih obuka. Stalno sam zaposlena u školi i ovo bi mi bila dopunska delatnost. Da li je Agencija za konsalting rešenje?

  1. Poštovana Ivana,
   Postoji zakonska mogućnost da pored usluga konsaltinga, u skladu sa šifrom delatnosti 70.22, koja je registrovana kao pretežna, obavljate i pružanje usluga iznajmljivanja prostora na webu i organizovanja i izvođenja različitih obuka, samo u slučaju da navedene dodatne usluge se ne pružaju u većem obimu i ne donose veći profit u odnosu na usluge konsaltinga, koje se pružaju u okviru pretežne delatnosti, koja je registrovana pod šifrom 70.22.

 13. Zaposlen sam u državnom sektoru.
  Da li mogu da otvorim agenciju na svoje ime preko koje bi povezao ljude sa centrima za obrazovanjem odraslih za sticanje kvalifikacija cod 95 u Sloveniji i Hrvatskoj . Da li bi to bila agencija za konsalting ili ne?

  1. Poštovani Roberte,
   Konsultantska deltanost (70.22) se odnosi na konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem i i iz tog razloga ne možete da osnujete agenciju sa ovom šifrom delatnosti radi povezivanja obrazovnih ustanovama sa potencijalnim polaznicima.

 14. Postovani, zanima me da li u okviru osnivanja Agencija za konsalting postoji mogucnost edukacije ljudi, da je to jedna od usluga, ili za tu vrstu usluge postoji neka pisebna registracija. Takodje me zanima, da ko jedan/jedna jedina koja je u Agenciji za konsalting zapisljena, da li placam sve kao i za bilo kog radnika, ili za nove radnike sve socijalno-penziono, sve…

  Hvala unapred na vremenu i odgovoru

  1. Poštovana Jelena, Edukaciju ljudi ne možete da sprovedete u okviru Agencije za konsalting. Morate da ispunite zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti obrazovanja. Bez obzira što ste jedina zaposlena u Agenciji za konsalting morate platiti sve obaveze, koje su utvrđene zakonaom za zaposlena lica.

 15. Poštovana gosp.Dragana,

  želim osnovati Agenciju za konsalting. Već sam registrovan kao preduzetnik, imam platačku radnju. Račun firme mi je u blokadi . Da li je to moguće ?
  hvala

  S poštovanjem

  1. Poštovana Vesna,

   Vi možete da registrujete privredno društvo i da budete osnivač istog, ali će zbog Vaših dugova po osnovu javnih prihoda, koji potiču iz poslovanja preduzetničke radnje, privrednom društvo odmah nakon registracije biti prvo privremeno oduzet PIB, pa ukoliko ne platite svoje dugove i trajno, tako da nećete biti u mogućnosti da poslujete preko novog privrednog društva.

 16. Zelim otvoriti Agenciju za Konsalting jer zelim zaposliti ljude gradjevinskih struka u firme u EU.Delatnost 78.10 ili moze i neka druga.Najbitnije mi je da ljudi u EU rade legalno i da ja imam tj.Poslodavcu u EU mogu dati racun za svoje Usluge i prosledjivanje radnika.Molim za savet.Hvala

  1. Poštovani Dejane,

   Ukoliko želite da legalno poslujete, ne postoje zakonski uslovi da delatnost zapošljavanja registrujete kao pretežnu delatnost Agencije za konsalting. Delatnost zapošljavanja radnika u EU možete obavljati ukoliko osnujete Agenciju za zapošljavanje i ukoliko Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Repbublike Srbije izda dozvolu za rad Agencije za zapošljavanje.

 17. Postovana gosp. Dragana,
  Molim vas da mi pomognete oko formulacije naziva agencije, naime hteo bi da registrujem Agenciju za delatnost 14.39 Proizvodnja pletene i kukicane odece / domaca radinosr, rucni rad / napr. da li moze Agencija za pletenje , Manojle Jankovic preduzetnik, ili neki vas predlog vezano za delatnost a da bude u skladu sa propisima APR,
  S postovanjem,
  M.Jankovic

  1. Poštovani Manojle,

   Vaša agencija može da nosi naziv: Manojle Janković preduzetnik Agencija za pletenje, ali je potrebno da dodate i mesto sedišta agnecije, kao napr. Beograd ili sl.

 18. Da li otvaranjem firme kao dopunsku delatnost 7022 mogu registrovati kao paušalnog poreznika

  1. Poštovani Predraže,

   Ne postoji zakonska mogućnost da privredno društvo plaća porez u paušalnom iznosu.

 19. …da li, kao osnivač i direktor d.o.o. preduzeća koje je u procesu likvidacije, mogu sad osnovati agenciju za (npr.) konsalting?

 20. Poštovana Dragana ,

  može li agencija za konsalting da ima i povremeno spoljnotrgovinsko poslovanje,
  prevashodno je u pitanju uvoz opreme u naučno istrazivačke svrhe?

  Hvala unapred!

  1. Poštovani Vuče, Prema odredbama člana 4. Zakona o privrednim društvima društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom. Takođe posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa. Na osnovu navedenog možete obavljati uvoz opreme u naučno istraživačke svrhe, bez prethodne registracije delatnosti, pod uslovom da ispoštujete sve uslove, koji se odnose na obavljanje ove delatnosti.

 21. Poštovana Dragana,
  Kakve su mogućnosti otvaranja agencije za konsaltnig u oblasti osiguranja?
  Pritom ne mislim na prodaju osiguranja, već samo konsalting.
  Hvala Vam unapred na odgovoru.

  1. Poštovani Zorane,

   Možete mi se obratiti putem telefona na brojeve, koji su objavljeni na sajtu, radi konsultacije oko uslova za otvaranje agencije za konsalting u oblasti osiguranja. Ne mogu da Vam pružim sve informacije putem odgovora na Vaš komentar.

 22. Postovana Dragana,

  Ljubazno Vas molim da me pojasnite koje lice moze da vrsi konsaltig, da li je neophodna odradjena srucna sprema? Da li protiv zakonito ako konsalting obavlja lice sa SSS?

  1. Poštovani Ninoslave,

   Za obavljanje delatnosti konsaltinga je bitno da posedujete kvalifikacije i stepen stručne spreme, koji su potrebni za oblast u kojoj pružate savete svojim klijentima. Zakonom nije genreralno propisan stepen stručne spreme kao uslov za obavljanje delatnosti konsaltinga.

 23. Postovana Dragana
  1. Da li agencija sa sifrom delatnosti 7022 moze da vrsi usluge angazovanja bendova i muzicara pojedinaca na koncertima, festivalima, raznim dogadjajima od strane fizickih i pravnih lica (posredovanje)
  2. Posredovanje u trgovinskim odnosima
  Hvala unapred

  1. Poštovani Nebojša,

   Agencija ne može da obavlja delatnosti, kojse ste naveli u svom komentaru, a da registruje, kao pretežnu delatnost, delatnosti pod šifrom 70.22.

  1. Poštovani Nikola,

   Možete da registrujete agenciju za konsalting dok ste u radnom odnosu u drugoj firmi ukoliko pretežna delatnost firma u kojoj imate zasnovan radni odnos nije konsultatnska, jer bi u tom slučaju prekršili pravila o zabrani konkurencije.

 24. Postovana Dragana,
  da li je moguce osnivanje agencije za davanje saveta iz oblasti medicine i farmacije,ako je osnivac diplomirani farmaceut i koja bi bila sifra delatnosti?

  1. Poštovana Ljiljana,

   Prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti grupa delatnosti pod šiframa 86.21, 86.22 i 86.23 obuhvata zdravstveno savetovanje i lečenje od strane doktora medicine i doktora medicine specijalista, doktora stomatologije, dostora stomatologije specijalista itd. Ove aktivnosti se mogu obavljati i u privatnoj praksi. Što se tiče savetovanja u oblasti farmacije ne postoji šifra delatnosti koja bi se neposredno odnosila na savetovanje u oblasti farmacije. Postoje samo šifre 46.46. i 47.73. koje regulišu trgovinu na veliko i malo lekovima. Ukoliko ste se odlučili da osnujete sopstvenu agenciju za konsalting možete mi se obratiti radi razmatranja svih uslova vezano za obavljanje ove delatnosti.

  1. Poštovani Nikola,

   Moćete da naplatite svoje devizno potraživanje u skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju, kao i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

 25. Da li se može registrovati agencija za obavljanje djelatnosti 70.22 i 85.60 te na koji način? Da li se može registrovati kao preduzetnik, te ako može koje sve kvalifikacije bi trebao da ima osoba koja je osniva?

  1. Poštovani Mlađane,

   Ovim putem mogu da Vam odgovorim da možete registrovati agenciju ili privredno društvo, ali da samo jednu od delatnosti registrujete kao pretežnu. Za sve ostale informacije molim Vas da mi se lično obratite radi organizacije sastanka i eventualnog dogovora o realizaciji poslovne saradnje.