Registracija predstavništva u Srbiji

Registracija predstavništva u Srbiji – pravni okvir

Pravni položaj predstavništva stranog privrednog društva u Republici Srbiji, kao i registracija predstavništva u Srbiji, uređeni su odredbama čl. 574 – 577. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014) i Pravilnika o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 6/2012).

Zakon o privrednim društvima odredbama člana 574. stav 1. definiše predstavništvo kao izdvojen organizacioni deo stranog privrednog društva koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Nastavite sa čitanjem Registracija predstavništva u Srbiji