Pravo stranaca da stiču nepokretnosti u Srbiji

Odrebama Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon) regulisano je pravo stranih lica (fizičkih i pravnih) da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije, pravnim poslovima inter vivos (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.) i pravnim poslovima mortis causa (nasleđivanjem).

Sticanje nepokretnosti pravnim poslovima među živima (inter vivos)

Uslovi za sticanje nepokretnosti pravnim poslovima među živima (inter vivos) se razlikuju zavisno od činjenice da li stranci u Republici Srbiji obavljaju delatnost ili ne.

Ugovor o sticanju prava svojine na nepokretnosti može se overiti ako su ispunjeni uslovi za sticanje prava svojine, koji su propisani odredbama člana 82a Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon), i to:

  • strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u Republici Srbiji mogu pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na nepokretnostima koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti (stav 1), a
  • strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i drugi državljani Republike Srbije (stav 2).

Nastavite sa čitanjem Pravo stranaca da stiču nepokretnosti u Srbiji