Postupak i uslovi za naknadu štete

Naknada štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila inostrane registracije

Postupak i uslovi za ostvarivanje prava na naknadu štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila inostrane registracije regulisani su odredbama članova od 36. do 41. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Predmet uređivanja su sledeća pitanja:

 • Međunarodna isprava o osiguranju od autoodgovornosti
 • Valjanost međunarodne isprave o osiguranju od autoodgovornosti
 • Granično osiguranje
 • Naknada štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila inostrane registracije
 • Naknada štete po osnovu graničnog osiguranja
 • Naknada štete od neosiguranog motornog vozila inostrane registracije.

Međunarodna isprava o osiguranju od autoodgovornosti

Da li vozač koji ulazi na teritoriju Republike Srbije motornim vozilom mora da ima valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti koja važi za teritoriju Evropske unije ili neki drugi dokaz o postojanju takvog osiguranja zavisi od činjenice da li na teritoriju Republike Srbije ulazi motornim vozilom koje se uobičajeno nalazi na teritoriji države čiji nacionalni biro osiguranja nije potpisnik Multilateralnog sporazuma ili države čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilaterijalnog sporazuma.

Multilateralni sporazum je sporazum zaključen između nacionalnih biroa osiguranja država članica Evropskog privrednog prostora i drugih pridruženih država, prema kome svaki nacionalni biro osiguranja garantuje za štete koje nastanu na njegovom području upotrebom motornog vozila koje se uobičajeno nalazi na teritoriji druge države potpisnice sporazuma, bez obzira da li su ta vozila osigurana ili ne.

Teritorija na kojoj se motorno vozilo uobičajeno nalazi predstavlja teritoriju države članice Evropske unije:

 • čiju registarsku tablicu motorno vozilo nosi, bez obzira da li su tablice trajne ili privremene
 • u kojoj je izdata oznaka osiguranja ili znak raspoznavanja sličan registarskoj tablici koju motorno vozilo nosi, u slučaju kad registracija za određeni tip tog vozila nije potrebna
 • u kojoj korisnik motornog vozila ima prebivalište, u slučaju kad za određeni tip tog vozila nije potrebna registarska tablica niti drugi znak raspoznavanja sličan registarskoj tablici
 • u kojoj se saobraćajna nezgoda dogodila, u slučaju kad motorno vozilo koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi nema nikakvu registarsku tablicu ili ima registarsku tablicu koja ne odgovara ili više ne odgovara vozilu.

Vozač koji ulazi na teritoriju Republike Srbije motornim vozilom koje se uobičajeno nalazi na teritoriji države, čiji nacionalni biro osiguranja nije potpisnik Multilateralnog sporazuma, dužan je da ima valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti koja važi za teritoriju Evropske unije ili neki drugi dokaz o postojanju takvog osiguranja.

Međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti koja važi za teritoriju Evropske unije, za motorno vozilo koje se uobičajeno nalazi na teritoriji države čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma, zamenjuje registarska tablica.

U slučaju kad je motorno vozilo poslato sa teritorije države članice Evropske unije na teritoriju Republike Srbije, smatra se da se rizik nalazi u Republici Srbiji za vreme od trideset dana od neposrednog prijema vozila od strane kupca, i kad vozilo nije registrovano u Republici Srbiji.

Međunarodnom ispravom o osiguranju od autoodgovornosti koja važi za teritoriju Evropske unije i dokazom o postojanju takvog osiguranja smatra se isprava i dokaz čiju valjanost priznaje Udruženje osiguravača Srbije, u skladu sa zaključenim međunarodnim sporazumima.

Udruženje osiguravača Srbije je garant za obaveze zasnovane na navedenoj ispravi do iznosa koji ne može biti niži od:

 • Za štetu na licima po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica – 1.000.000 evra i
 • Za štetu na stvarima po jednom štetnom dogašaju, bez obzira na broj oštečenih lica – 200.000 evra.

Granično osiguranje

Vozač motornog vozila koje se uobičajeno nalazi na teritoriji države čiji nacionalni biro osiguranja nije potpisnik Multilateralnog sporazuma koji nema valjanu međunarodnu ispravu ili dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti, dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od autoodgovornosti (granično osiguranje) koje važi na teritoriji država članica Evropske unije s važnošću za vreme njegovog boravka na teritoriji države članice Evropske unije, a najmanje na 15 dana.

Nadzor nad ispunjavanjem obaveza vozača motornog vozila sa inostranom registracijom, sprovodi organ nadležan za unutrašnje poslove.

Kad motorna vozila, koja se uobičajeno nalaze na teritoriji druge države članice Evropske unije ili treće države, ulaze u Republiku Srbiju sa teritorije druge države članice, organ nadležan za unutrašnje poslove obavlja nadzor nesistematičnim proveravanjem, koje nije usmereno isključivo na proveravanje osiguranja od autoodgovornosti.

Naknada štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila inostrane registracije

Naknada štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila inostrane registracije

Lice kome je pričinjena šteta upotrebom motornog vozila inostrane registracije na teritoriji Republike Srbije, za koje postoji valjana međunarodna isprava ili drugi dokaz o osiguranju od autoodgovornosti, podnosi odštetni zahtev:

 • društvu za osiguranje koje je dobilo ovlašćenje Udruženja osiguravača Srbije za obavljanje poslova koji proizlaze iz međunarodnog sporazuma o osiguranju vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila u zemlji ili inostranstvu;
 • Udruženju osiguravača Srbije, ako društvo za osiguranje kome je podnet odštetni zahtev u roku od 60 dana od dana prijema tog zahteva ne isplati naknadu štete.

Ako Udruženje osiguravača Srbije ne isplati naknadu štete u roku od 30 dana od dana prijema odštetnog zahteva, oštećeno lice može podneti tužbu protiv Udruženja osiguravača Srbije ili društva za osiguranje koje je dobilo ovlašćenje Udruženja osiguravača Srbije za obavljanje poslova koji proizlaze iz međunarodnog sporazuma o osiguranju vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila u zemlji ili inostranstvu i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije.

Ako je najniža suma osiguranja države, gde je registrovano motorno vozilo, viša od sume osiguranja iz člana 22. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, šteta će se naknaditi do iznosa na koji je zaključeno osiguranje, odnosno u skladu sa polisom osiguranja motornog vozila inostrane registracije.

Naknada štete po osnovu graničnog osiguranja

Štetu prouzrokovanu upotrebom motornog vozila inostrane registracije, čiji se vlasnik osigurao od autoodgovornosti kod domaćeg društva za osiguranje, naknađuje to društvo, prema odredbama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju koje važe za osiguranje vlasnika motornog vozila domaće registracije.

Naknada štete od neosiguranog motornog vozila inostrane registracije

Štetu koja je prouzrokovana upotrebom motornog vozila inostrane registracije, čiji se vlasnik nije osigurao od autoodgovornosti, naknađuje Garantni fond.

Saznajte više:
Naknada štete u saobraćaju »
Obavezno osiguranje od odgovornosti »
Osiguranje vozila »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *