Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Nadležnost Garantnog fonda

Garantni fond pri Udruženju osiguravača Srbije osnovan je u skladu sa Zakonom o osiguranju imovine i lica iz 1996. godine i otpočeo je sa radom u julu 1997. godine. Poslovanje garantnog fonda obavlja se kao zakonom povereno javno ovlašćenje Udruženju osiguravača Srbije.

Garantni fond pri Udruženju prima zahteve za naknadu štete, vrši procenu, likvidaciju i isplatu naknade štete, i ostvaruje regresne zahteve u vezi sa korišćenjem sredstava garantnog fonda.

Garantni fond ima obavezu da isplati naknadu štete u istom obimu i prema istim uslovima kao da je na dan nastanka štete bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju, dakle do iznosa kojim je zakonom ograničena obaveza osiguravajućih društava.

Nadležnost Garantnog fonda i postupak naknade štete

Nadležnost Garantnog fonda, kao i postupak naknade štete pred Garantnim fondom utvrđeni su odredbama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Garantni fond je osnovan radi ekonomske zaštite putnika u javnom prevozu i trećih oštećenih lica, u slučajevima kada je šteta pričinjena upotrebom neosiguranog ili nepoznatog prevoznog sredstva, kao i za štetu za čiju naknadu je odgovorno društvo za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Zahtev za naknadu štete oštećeno lice podnosi Garantnom fondu. Uz zahtev za naknadu štete, oštećeno lice je dužno da priloži i odgovarajući dokaz da je štetu prouzrokovalo neosigurano prevozno sredstvo, nepoznato prevozno sredstvo, odnosno prevozno sredstvo koje je osigurano kod društva za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak.

Ako Garantni fond ne odgovori na zahtev za naknadu štete u roku od 90 dana od dana prijema zahteva, oštećeno lice može podneti tužbu sudu protiv Garantnog fonda i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije.

Lice koje nije državljanin Republike Srbije, a kome je na teritoriji Republike Srbije upotrebom motornog vozila, vazduhoplova, čamca ili drugog prevoznog sredstva u slučajevima, koji spadaju u nadležnost Garantnog fonda, prouzrokovana šteta, ima pravo na isplatu osigurane sume, odnosno pravo na naknadu štete prema odredbama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Isplata osigurane sume, odnosno naknada štete kada nije zaključen ugovor o obaveznom osiguranju

Šteta prouzrokovana upotrebom motornog vozila, vazduhoplova, čamca ili drugog prevoznog sredstva čiji vlasnik nije zaključio ugovor o obaveznom osiguranju, a bio je dužan da se osigura prema odredbama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, naknađuje se u istom obimu i prema istim uslovima kao da je, na dan nastanka štetnog događaja, bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju.

Regresni zahtev, po isplati osigurane sume, odnosno naknade štete, ostvaruje se od vlasnika motornog vozila, vazduhoplova, čamca ili drugog prevoznog sredstva koji nije zaključio ugovor o obaveznom osiguranju, za iznos isplaćene naknade, kamatu od isplate naknade i troškove postupka.

Naknada štete prouzrokovane upotrebom nepoznatog prevoznog sredstva

Šteta zbog smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja prouzrokovana upotrebom nepoznatog motornog vozila, vazduhoplova i čamca naknađuje se do iznosa na koji je Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju ograničena obaveza društva za osiguranje za štetu prouzrokovanu upotrebom tih prevoznih sredstava, na dan nastanka štetnog događaja.

U slučaju štete prouzrokovane nepoznatim motornim vozilom, Garantni fond će štete na stvarima naknaditi ako je nekom učesniku saobraćajne nezgode naknadio štetu zbog teške telesne povrede koje su zahtevale bolničko lečenje, uz učešće oštećenog lica u šteti od 10%, s tim što to učešće ne može iznositi više od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan štetnog događaja.

Ako se posle naknade štete ustanovi da je motorno vozilo, vazduhoplov ili čamac prouzrokovao štetu, regresni zahtev se ostvaruje prema društvu za osiguranje sa kojim je bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju, za iznos isplaćene naknade, kamatu od isplate naknade i troškove postupka.

Isplata osigurane sume, odnosno naknada štete od društva za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak

Šteta prouzrokovana upotrebom motornog vozila, vazduhoplova, čamca ili drugog prevoznog sredstva, a ugovor o obaveznom osiguranju je bio zaključen sa društvom za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak, naknađuje se iz sredstava Garantnog fonda.

Na Garantni fond koji je isplatio osiguranu sumu, odnosno naknadu štete, prelaze prava oštećenog lica prema stečajnoj masi. Garantni fond ima pravo da prijavi ovo potraživanje do okončanja stečajnog postupka društva za osiguranje.

Saznajte više:
Naknada štete u saobraćaju »
Obavezno osiguranje od odgovornosti »
Vrste šteta »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

6 - “Nadležnost Garantnog fonda”

 1. Poštovani 

  Zovem se Maja Bogosavljević iz Smedereva sam.  Dana 15.08.2021 krenula sam polaskom u 18 i 15 prevoznika Jugoprevoz iz Beograda za Smederevo.  Na raskrsnici kod Palate Pravde 1 pri ulasku u Savsku ulicu došlo je do kontakta GSP autobusa na liniji 36 i autobusa Jugoprevoz u kojem sam bila kao putnik.  Pri navedenoj saobraćajnoj nezgodi zadobila sam trzajnu povredu vrata i sprecenost za rad po tom osnovu od 16.08. 2021. I stavljena mi je kragna. Obratila sam se autoprevozniku Jugoprevoz i odnela im kartu koja je polisa osiguranja putnika u ovakvim slučajevima i medicinsku dokumentaciju. 
  Molim Vas za pomoć posto se autoprevoznik ne oglašava povodom nadoknade štete meni .
  Prilog slike udesa,karta i med dokumentacija.
  Unapred zahvalna I srdacan pozdrav Maja Bogosavljevic

  1. Poštovana Majo,
   Pravo na naknadu štete možete ostvariti kod osiguravajuće kuće kod koje je od autoodgovornosti osiguran autobus, koji je vlasništvo autoprevoznika JUGOPREVOZ.

 2. Dana 19.6 imao sam saobracajnu nezgodu kada je na moje vozilo u pokretu iz suprotnog smera u direktnom sudaru naleteo cetvorotockas(kvad) udario u moje vozilo i pobego sa lica mesta obavestena policija i nakon uvidjaja pronadjen je drugi vozac .Povredjeni smo i ja i cerkica molim za savet i pomoc

  1. Poštovani Dejane,

   S obzirom da niste prouzrokovali saobraćajnu nezgodu, možete podneti osiguravajućem društvu, kod koga je osigurano od autoodgovornosti vozilo vozača koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, zahtev za naknadu materijalne štete, koja je prouzrokovana na Vašem putničkom vozilu, kao i zahtev za naknadu nematerijalne štete, koja je posledica povreda, koje ste u toj saobraćajnoj nezgodi zadobili Vi i Vaša ćerka. S obzirom da je vozač pronađen i da je izvršen uviđaj od strane policije, u Zapisniku o uviđaju saobraćajne nezgode možete pronaći podatak o nazivu osiguravajućeg društva, koje je nadležno za isplatu naknade materijalne i nematerijalne štete.

 3. Dana 13.februara 2019.godine, upravljao sam sa svojim skuterom ulicom u
  Bačkoj Topoli. Iznenada motor je prestao da radi i ja sam skrenuo van kolovoza sa desne strane da vidim u čemu je kvar. Pri ispitivanju kvara na motoru jedno putničko
  vozilo je skrenulo sa puta i udarilo me je u moju nogu. Moj prijatelj koji je bio samnom
  priskočio mi je u pomoć, dok je vozilo koje me je udarilo pobeglo. Slučaj je prijavljen
  policiji koja je izašla na mesto događaja. Mene su hitno odveli u bolnicu i ustanovili su da imam tešku telesnu povredu i danas imam na nozi metalni steznik sa šarafima.
  Interesuje me da li mi možete pomoći da preko Garantnog fonda dobijem štetu zbog telesne povrede. Unapred sam Vam zahvalan.

  1. Mogu da Vas zastupam u postupku naplate naknade štete kod Garantnog fonda. Zamolila bih Vas da me kontaktirate telefonom, kako bismo se dogovorili o mom angažovanju.