Internacionalizacija privrednih društava

Uredbom o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava („Službeni glasnik RS“, br. 17/2009) uređuju se uslovi, kriterijumi i način dodele bespovratnih finansijskih sredstava domaćim privrednim društvima za finansiranje aktivnosti koje doprinose konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga i povećanju izvoza iz Republike Srbije.

Finansijska sredstva koja se u skladu sa odredbama uredbe dodeljuju privrednim društvima (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u okviru razdela Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: Agencija).

Aktivnosti koje se finansiraju

Pod aktivnostima koje doprinose konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga i povećanju izvoza iz Republike Srbije podrazumevaju se:

  • dizajn novog proizvoda
  • testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda
  • sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom
  • samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu
  • dizajn novog pakovanja proizvoda
  • dizajn promotivnih materijala – promotivna brošura i veb sajt
  • reklamiranje u stranim stručnim časopisima
  • organizovani poslovni susreti u inostranstvu
  • organizovane posete stranim tržištima.

Nastavite sa čitanjem Internacionalizacija privrednih društava

Osnivanje zadruge

Zakonom o zadrugama uređuju se pravni položaj zadruga, njihovo osnivanje, upravljanje i organi zadruge, sticanje i prestanak statusa zadrugara, knjiga zadrugara, imovina i poslovanje zadruge, fondovi, raspodela dobiti i pokriće gubitaka u zadrugama, prestanak zadruge, zadružni savezi, složene zadruge, registracija zadruga, zadružna revizija, kao i druga pitanja značajna za položaj i rad zadruge.

Na sva pitanja koja se odnose na zadruge, a koja nisu posebno uređena Zakonom o zadrugama, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj društava sa ograničenom odgovornošću.

Pojam zadruge i zadrugara

Zadruga je pravno lice, koja predstavlja poseban oblik organizovanja fizičkih lica (u daljem tekstu: zadrugar) koja poslovanjem na zadružnim principima ostvaruju svoje ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese i koja upravljaju i kontrolišu poslovanje zadruge. Nastavite sa čitanjem Osnivanje zadruge