Predmet i uslovi zaštite znaka žigom

Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.

Zakonom o žigovima („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga.

Žigom u smislu Zakona o žigovima („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020), smatra se i žig koji je međunarodno registrovan za teritoriju Republike Srbije, na osnovu Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova (u daljem tekstu: Madridski aranžman), odnosno Protokola uz Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova (u daljem tekstu: Madridski protokol).

Odredbe Zakona o žigovima („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) primenjuju se i na žig, koji je međunarodno registrovan za teritoriju Republike Srbije na osnovu Madridskog aranžamana odnosno Madridskog protokola, ako pojedina pitanja nisu uređena Madridskim aranžmanom, odnosno Madridskim protokolom. Nastavite sa čitanjem Predmet i uslovi zaštite znaka žigom