Online trgovina

Elektronska trgovina i elektronsko poslovanje u Republici Srbiji predmet su uređenja:

  1. Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019)
  2. Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019)
  3. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon)
  4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)
  5. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2017) i
  6. drugih zakona.

Nacionalni propisi primenjuju se na uređenje i poslovanje:

  • domaćih privrednih subjekata (B2G, B2B), kao i na
  • ugovorne odnose domaćih potrošača i trgovaca (B2C).

Nastavite sa čitanjem Online trgovina

E pošta u parničnom postupku

E pošta (elektronska pošta), kao način dostavljanja podnesaka sudu u parničnom postupku, biće punovažan ukoliko su ispunjeni uslovi propisani članovima 98. stav 2 i članom 129. Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 i 55/2014), kao i uslovi propisani Zakonom o elektonskom dokumentu (Sl. glasnik RS br. 51/09) i Zakonom o elektronskom potpisu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004).

E pošta – uslovi za punovažnost prema odredbama Zakona o parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 i 55/2014), je odredbama članova 98. stav 2. i 129. uveo u parnični postupak savremenu tehnologiju kao što je e pošta Nastavite sa čitanjem E pošta u parničnom postupku