Vrste radnih dozvola i uslovi za njihovo izdavanje u Republici Srbiji

Rad stranaca u Republici Srbiji reguliše se Zakonom o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) i Pravilnikom o dozvolama za rad („Sl. glasnik RS“, br. 63/2018, 56/2019 i 84/2022).

Pravilnikom o dozvolama za rad („Sl. glasnik RS“, br. 63/2018, 56/2019 i 84/2022) bliže se propisuju način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad.

Stranac koji se zapošljava u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca, ima jednaka prava i obaveze u pogledu rada, zapošljavanja i samozapošljavanja kao i državljani Republike Srbije.

Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad, ako Zakonom o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) nije drugačije utvrđeno. Nastavite sa čitanjem Vrste radnih dozvola i uslovi za njihovo izdavanje u Republici Srbiji