Pojam i vrste digitalne imovine prema Zakonu o digitalnoj imovini

Pravni okvir za uređenje digitalne imovine u Repbulici Srbiji predstavlja Zakon o digitalnoj imovini („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020), koji je stupio na snagu 29. 12. 2020. godine, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 30. juna 2021. godine, kao i poreski propisi i propisi koji uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i opšti propisi, poput npr. zakona kojima se uređuju obligacioni odnosi i privredna društva.

Odredbama Zakona o digitalnoj imovini („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) uređuju se:

  • izdavanje digitalne imovine i sekundarno trgovanje digitalnom imovinom u Republici Srbiji
  • pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom
  • založno i fiducijarno pravo na digitalnoj imovini
  • nadležnost Komisije za hartije od vrednosti i Narodne banke Srbije
  • nadzor nad primenom ovog zakona.

Nastavite sa čitanjem Pojam i vrste digitalne imovine prema Zakonu o digitalnoj imovini