Dozvola za privremeni boravak

Odredbama Zakona o strancima („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018 i 31/2019) regulisani su uslovi i postupak izdavanja dozvole za privremeni boravak, produženje važnosti privremenog boravka, kao I razlozi za prestanak privremnog boravka u Srbiji.

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

  • zapošljavanja;
  • školovanja ili učenja srpskog jezika;
  • studiranja;
  • učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;
  • stručne specijalizacije, obuke i prakse;
  • naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti;
  • spajanja porodice;
  • obavljanja verske službe;
  • lečenja ili nege;
  • vlasništva nad nepokretnosti;
  • humanitarnog boravka;
  • statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima;
  • statusa žrtve trgovine ljudima;
  • drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Nastavite sa čitanjem Dozvola za privremeni boravak