Nova i najvažnija zakonska rešenja u Zakonu o trgovini

ZAKON O TRGOVINI („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) koji je stupio na snagu 30. 07. 2019. godine i koji počinje da se primenjuje 31. 01. 2020. godine obezbeđuje uslove za intezivniji razvoj digitalne ekonomije.

Novim zakonskim rešenjima detaljno se:

  1. uređuje i definiše elektronska trgovina i oblici onlajn prodaje koji se najviše primenjuju u praksi
  2. omogućava se pod određenim uslovima isticanje cena u webshop-u u stranoj valuti
  3. precizno definišu i pojednostavljuju obaveze e-trgovaca koji obavljaju onlajn prodaju i
  4. uvodi inspekcijska metoda prikrivena kupovina (mystery shopper).

Elektronska trgovina i oblici onlajn prodaje koji se najviše primenjuju u praksi

Elektronska trgovina je sada definisana kao poseban vid daljinske trgovine koja se ostvaruje na način da se roba/usluga nudi, naručuje i prodaje putem interneta, a uveden je i pojam elektronske prodavnice (webshop) i elektronske platforme: Nastavite sa čitanjem Nova i najvažnija zakonska rešenja u Zakonu o trgovini