Kapitalni poslovi prema Zakonu o deviznom poslovanju

Prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) kapitalni poslovi su poslovi između rezidenata i nerezidenata čija je namena prenos kapitala.

Kapitalni poslovi su:

  • direktne investicije
  • ulaganja u nekretnine
  • poslovi sa hartijama od vrednosti
  • poslovi sa finansijskim derivatima
  • poslovi sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima
  • kreditni poslovi
  • garancijski poslovi
  • depozitni poslovi
  • poslovi po osnovu ugovora o osiguranju u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje
  • jednostrani prenosi sredstava plaćanja (lični i fizički). Nastavite sa čitanjem Kapitalni poslovi prema Zakonu o deviznom poslovanju