Online trgovina

Elektronska trgovina i elektronsko poslovanje u Republici Srbiji predmet su uređenja:

  1. Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019)
  2. Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019)
  3. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon)
  4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)
  5. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2017) i
  6. drugih zakona.

Nacionalni propisi primenjuju se na uređenje i poslovanje:

  • domaćih privrednih subjekata (B2G, B2B), kao i na
  • ugovorne odnose domaćih potrošača i trgovaca (B2C).

Nastavite sa čitanjem Online trgovina