Osnov za ustanovljenje rentne štete

Pojam i karakteristike rente

U obligacionom pravu renta se shvata kao oblik naknade štete čiji ukupan iznos nije poznat u vreme odlučivanja o zahtevu i plaća se periodično u unapred utvrđenim iznosima. Rentom se po pravilu nadoknađuje materijalna šteta koja će se realizovati u budućnosti.

Osnov za ustanovljenje rentne štete je sadržan u objektivnim okolnostima realizacije neočekivanog štetnog događaja.

Renta ima sledeće glavne karakteristike:

 • radi se o budućoj šteti
 • konačni ukupan iznos rente nije poznat u vreme donošenja presude i
 • renta se isplaćuje periodično (sukcesivno) u određenim ratama.

Naknada u obliku novčane rente prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima

Naknada štete u obliku rente je regulisana odrebama članova od 188. do 197. Zakona o obligacionim odnosima. Odredbama članova od 185. do 192. Zakona o obligacionim odnosima regulisana su opšta pravila o naknadi svake materijalne štete, a odredbama članova od 193. do 197. Zakona o obligacionim odnosima pobrojani su posebni slučajevi naknade materijalne štete (zbog smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja) koja se dosuđuje u obliku rente.

Renta izuzetno može biti dosuđena i za pretrpljenu nematerijalnu štetu na osnovu odredbi člana 203. Zakona o obligacionim odnosima. Sud će na zahtev oštećenog dosuditi naknadu i za buduću nematerijalnu štetu ako je po redovnom toku izvesno da će ona trajati i u budućnosti.

U slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja, naknada se određuje po pravilu, u obliku novčane rente, doživotno ili za određeno vreme.

Novčana renta dosuđena na ime naknade štete plaća se mesečno unapred, ako sud ne odredi što drugo. Poverilac ima pravo da zahteva potrebno obezbeđenje za isplatu rente, osim ako to prema okolnostima slučaja ne bi bilo opravdano.

Poverilac ima pravo da zahteva da mu se umesto rente isplati jedna ukupna svota (kapitalizovana renta), čija se visina određuje prema visini rente i verovatnom trajanju poveriočevog života, uz odbitak odgovarajućih kamata u sledećim slučajevima:

 • ako dužnik ne pruži obezbeđenje koje sud odredi i
 • iz drugih ozbiljnih uzroka.

Novčana renta kao oblik naknade materijalne štete u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja

Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima naknada materijalne štete u obliku novčane rente u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja određuje se zbog:

 • izgubljenog izdržavanja, odnosno pomaganja kao posledica smrti davaoca izdržavanja – član 184. Zakona o obligacionim odnosima
 • izgubljene zarade – član 185. Zakona o obligacionim odnosima
 • trajnog povećanja potreba povređenog lica (neophodna tuđa pomoć) – član 195. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima
 • uništenja ili smanjenja mogućnosti daljeg razvijanja i napredovanja, što je posledica potpune ili delimične nepsposobnosti za rad – član 195. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima.

Saznajte više:
Naknada štete »
Vrste štete »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

2 - “Pojam i karakteristike rente”

 1. Imao sam tesku telesnu povredu, zdrobljenje sake i amputaciju iste i zdrobljenje lakta radne ruke u Viskozinoj fabrici ,,lOFOLEN,, Loznica. Sa takvom rukom sam radio 25 godina sve do prestanka rada fabrike i primao platu. Sad preko PIO primam manje od socijalne pomoci 10.070 din. Obracao sam se svim nadleznim ustanovama kako da mi se nadhnadi zarada niko nije imao sluha za mene, pa me interesuje kako da ostvarim pravo na rentu tj. izgubljenu zaradu i dali imam pravo. Dragorad Jaksic, Joseva, tel. 0643596701.

  1. Poštovani Dragorade,
   S obzirom na činjenicu da ste se povredili pre 25 godina ne možete da ostvarite pravo na naknadu štete odnosno pravo na rentu, zbog proteka objektivnog roka zastareslosti koji iznosi pet godina od kada je šteta nastala i koji je propisan odredbama člana 376. Zakona o obligacionim odnosima.