Hartije od vrednosti - specijalna i opšta pravila procene

Procena vrednosti nenovčanog uloga koga čine hartije od vrednosti

Utvrđivanje vrednosti nenovčanog uloga, koga čine hartije od vrednosti se vrši na dva načina:

 • primenom specijalnih pravila, koja su propisana članom 57. Zakona o privrednim društvima ili
 • primenom opštih pravila, koja su propisana članom 51. Zakona o privrednim društvima, za procenu vrednosti nenovčanih uloga koji se unose u drugim dobrima.

Procena vrednosti hartija od vrednosti primenom specijalnih pravila

Prema odredbama člana 57. Zakona o privrednim društvima utvrđivanje vrednosti nenovčanog uloga, koga čine hartije od vrednosti, biće validno ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • rok utvrđivanja procene vrednosti – najkasnije 60 dana pre dana unosa nenovčanog uloga, koga čine hartije od vrednosti, u privredno društvo
 • metod izračunavanja vrednosti – Vrednost nenovčanog uloga, koga čine hartije od vrednosti utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena tih hartija od vrednosti, ostvarena na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu utvrđivanja ove vrednosti. Prosečna cena i ponderisana prosečna cena nisu identične. Ponderisana prosečna cena bolje izražava prosek trgovanja hartijama od vrednosti, jer uzima u obzir i količine, dok prosečna cena uzima u obzir samo iznose. Ponderisana prosečna cena izračunava se za period od šest meseci, računajući od dana koji prethodi danu utvrđivanja ponderisane prosečne vrednosti.
 • kvantitet trgovine hartijama od vrednosti – Neophodno je da je u periodu od šest meseci, koji prethodi utvrđivanju ove vrednosti ostvaren i određeni obim prometa hartija od vrednosti, i to tako da je:
  – u tom periodu ostvareni obim prometa hartija od vrednosti, čija se vrednost utvrđuje, iznosio najmanje 0,5% njihovog ukupno izdatog broja;
  – u najmanje tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa hartija od vrednosti, iznosio najmanje 0,05% njihovog ukupno izdatog broja na mesečnom nivou.

Procena vrednosti hartija od vrednosti primenom opštih pravila

Privredno društvo može odlučiti da vrednost nenovčanog uloga, koga čine hartije od vrednosti, utvrdi primenom opštih pravila, koja su propisana članom 51. Zakona o privrednim društvima, u sledećim slučajevima:

 • ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz stava 2. člana 57. Zakona o privrednim društvima, koji se odnose na kvantitet trgovine hartijama od vrednosti, ali i ukoliko su ispunjeni prethodno navedeni propisani uslovi
 • ako su do dana unosa nenovčanog uloga u privredno društvo nastupile okolnosti koje značajno menjaju vrednost tog nenovčanog uloga, u kome slučaju je primena ovog metoda procene obavezna.

Procena vrednosti nenovčanog uloga koga čine hartije od vrednosti

Prema odredbama člana 51. Zakona o privrednim društvima vrednost nenovčanog uloga u privredno društvo ovlašćena su da procenjuju sledeća lica:

 • ovlašćeni sudski veštak, revizor ili drugo stručno lice koje je od strane nadležnog državnog organa Republike Srbije ovlašćeno da vrši procene vrednosti određenih stvari ili prava, ili
 • privredno društvo koje ispunjava zakonom propisane uslove da vrši procene vrednosti stvari ili prava koja su predmet procene.

Procena vrednosti nenovčanog uloga ne može biti starija od godinu dana od dana unosa nenovčanog uloga i registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom o registraciji.

Ukoliko privredno društvo ne postupi u skladu sa stavom 3. člana 57. Zakona o privrednim društvima, odnosno ne izvrši procenu vrednosti nenovčanog uloga, koga čine hartije od vrednosti, primenom opštih pravila, članovi privrednog društva koji imaju udele ili akcije koji predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva imaju pravo da do isteka roka od 90 dana od dana unosa nenovčanog uloga u privredno društvo zahtevaju da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tog nenovčanog uloga.

Saznajte više:
Promena osnovnog kapitala »
Upis i promena podataka privrednog društva »
Smanjenje osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *