Ko i kako može obavljati konsultantske aktivnosti?

Osnivanje agencije za konsalting

Agencija za konsalting može biti osnovana i registrovana odnosno upisana u registar privrednih društava ili registar preduzetnika Agencije za privredne registre Republike Srbije u formi privrednog društva ili konsultantske aktivnosti može da obavlja poslovno sposobno fizičko lice, koje će se u tom cilju registrovati kao preduzetnik.

Osnivanje, registracija i organizacija privrednih društava i preduzetnika regulisani su Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Pravilnikom o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Agencija za konsalting može biti registrovana kao privredno društvo u jednoj od pravnih formi, koje su predviđene Zakonom o privrednim društvima i to kao:

Agencija za konsalting – osnivači

Osnivači privrednog društva mogu da budu domaća i strana fizička i pravna lica.

Takođe domaće i strano fizičko lice može obavljati konsultantske aktivnosti kao preduzetnik, ali uz uslov da strano fizičko lice ima pravo na nastanjenje u Republici Srbiji.

Da bi fizičko lice moglo da se registruje kao preduzetnik i da Agencija za konsalting obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije, fizičko lice mora da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ako je reč o domaćem fizičkom licu odnosno pravo na nastanjenje, ako je reč o strancu.

Agencija za konsalting – šifra delatnosti

Uredbom o klasifikaciji delatnosti nije predviđena jedinstvena šifra delatnosti za sve konsultantske aktivnosti. Takođe postoje delatnosti koje su rezervisane samo za određeni oblik organizovanja.

Agencija za konsalting ne može biti registrovana za obavljanje delatnosti pravnog konsaltinga, koja je prema pozitivnom pravu još uvek vezana isključivo za obavljanje delatnosti advokata. I prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti i prema Zakonu o advokaturi poslove pravnog konsaltinga mogu da obavljaju samo advokati ili druga lica za koja je to predviđeno posebnim zakonom. Prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti ovi poslovi razvrstani su u pravne poslove, pod šifrom 69.10, a obuhvataju advokatske poslove, kao i ostale pravne poslove, kao što su poslovi javnih beležnika, mirovnih sudija, medijatora, istražitelja, veštaka, stečajnih upravnika, izvršitelja, forenzičara, zastupnika za patente, žigove i trgovačke marke.

Agencija za konsalting može da obavlja najveći broj konsultantskih aktivnosti ukoliko je kao svoju pretežnu delatnost registrovala delatnost koja je prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti označena šifrom 70.22Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Šifra delatnosti 70.22 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem obuhvata sledeće aktivnosti:

 • davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja
 • marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole
 • davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama u vezi sa:
  – izradom računovodstrenih postupaka, programa i procedura troškova budžetske kontrole
  – davanjem saveta i pružanjem pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, koji se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu, upravljanje inforamcijama i dr.

Agencija za konsalting, koja je kao svoju pretežnu delatnost registrovala delatnost 70.22. – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, ne može da obavlja sledeće aktivnosti, koje navedena šifra delatnosti ne obuhvata:

 • projektovanje softvera za računovodstvo, delatnost 62.01
 • davanje pravnih saveta i predstavljanje, delatnost 69.10
 • obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i poslova kontrole; davanje poreskih saveta, delatnost 69.20
 • arhitektonske i inženjerske konsultantske aktivnosti, delatnosti 71.11 i 71.12
 • ekološke, agronomske, bezbednosne i slične konsultantske aktivnosti, delatnost 74.90
 • delatnost agencija za zapošljavanje, delatnost 78.10
 • pomoćne obrazovne aktivnosti, delatnost 85.60

Saznajte više:
Osnivanje firme, ogranka i predstavništva »
Pravni okvir za osnivanje firme »
Dokumentacija potrebna za osnivanje firme »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

27 - “Osnivanje agencije za konsalting”

 1. …da li, kao osnivač i direktor d.o.o. preduzeća koje je u procesu likvidacije, mogu sad osnovati agenciju za (npr.) konsalting?

 2. Poštovana Dragana ,

  može li agencija za konsalting da ima i povremeno spoljnotrgovinsko poslovanje,
  prevashodno je u pitanju uvoz opreme u naučno istrazivačke svrhe?

  Hvala unapred!

  1. Poštovani Vuče, Prema odredbama člana 4. Zakona o privrednim društvima društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom. Takođe posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa. Na osnovu navedenog možete obavljati uvoz opreme u naučno istraživačke svrhe, bez prethodne registracije delatnosti, pod uslovom da ispoštujete sve uslove, koji se odnose na obavljanje ove delatnosti.

 3. Poštovana Dragana,
  Kakve su mogućnosti otvaranja agencije za konsaltnig u oblasti osiguranja?
  Pritom ne mislim na prodaju osiguranja, već samo konsalting.
  Hvala Vam unapred na odgovoru.

  1. Poštovani Zorane,

   Možete mi se obratiti putem telefona na brojeve, koji su objavljeni na sajtu, radi konsultacije oko uslova za otvaranje agencije za konsalting u oblasti osiguranja. Ne mogu da Vam pružim sve informacije putem odgovora na Vaš komentar.

 4. Postovana Dragana,

  Ljubazno Vas molim da me pojasnite koje lice moze da vrsi konsaltig, da li je neophodna odradjena srucna sprema? Da li protiv zakonito ako konsalting obavlja lice sa SSS?

  1. Poštovani Ninoslave,

   Za obavljanje delatnosti konsaltinga je bitno da posedujete kvalifikacije i stepen stručne spreme, koji su potrebni za oblast u kojoj pružate savete svojim klijentima. Zakonom nije genreralno propisan stepen stručne spreme kao uslov za obavljanje delatnosti konsaltinga.

 5. Postovana Dragana
  1. Da li agencija sa sifrom delatnosti 7022 moze da vrsi usluge angazovanja bendova i muzicara pojedinaca na koncertima, festivalima, raznim dogadjajima od strane fizickih i pravnih lica (posredovanje)
  2. Posredovanje u trgovinskim odnosima
  Hvala unapred

  1. Poštovani Nebojša,

   Agencija ne može da obavlja delatnosti, kojse ste naveli u svom komentaru, a da registruje, kao pretežnu delatnost, delatnosti pod šifrom 70.22.

  1. Poštovani Nikola,

   Možete da registrujete agenciju za konsalting dok ste u radnom odnosu u drugoj firmi ukoliko pretežna delatnost firma u kojoj imate zasnovan radni odnos nije konsultatnska, jer bi u tom slučaju prekršili pravila o zabrani konkurencije.

 6. Postovana Dragana,
  da li je moguce osnivanje agencije za davanje saveta iz oblasti medicine i farmacije,ako je osnivac diplomirani farmaceut i koja bi bila sifra delatnosti?

  1. Poštovana Ljiljana,

   Prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti grupa delatnosti pod šiframa 86.21, 86.22 i 86.23 obuhvata zdravstveno savetovanje i lečenje od strane doktora medicine i doktora medicine specijalista, doktora stomatologije, dostora stomatologije specijalista itd. Ove aktivnosti se mogu obavljati i u privatnoj praksi. Što se tiče savetovanja u oblasti farmacije ne postoji šifra delatnosti koja bi se neposredno odnosila na savetovanje u oblasti farmacije. Postoje samo šifre 46.46. i 47.73. koje regulišu trgovinu na veliko i malo lekovima. Ukoliko ste se odlučili da osnujete sopstvenu agenciju za konsalting možete mi se obratiti radi razmatranja svih uslova vezano za obavljanje ove delatnosti.

  1. Poštovani Nikola,

   Moćete da naplatite svoje devizno potraživanje u skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju, kao i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

 7. Da li se može registrovati agencija za obavljanje djelatnosti 70.22 i 85.60 te na koji način? Da li se može registrovati kao preduzetnik, te ako može koje sve kvalifikacije bi trebao da ima osoba koja je osniva?

  1. Poštovani Mlađane,

   Ovim putem mogu da Vam odgovorim da možete registrovati agenciju ili privredno društvo, ali da samo jednu od delatnosti registrujete kao pretežnu. Za sve ostale informacije molim Vas da mi se lično obratite radi organizacije sastanka i eventualnog dogovora o realizaciji poslovne saradnje.