Uslovi za vršenje izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći

Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Sl. glasnik RS“, br. 107/2014) uređuju se način i uslovi pod kojima se vrši izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, transport i tranzit naoružanja i vojne opreme, propisuju postupci izdavanja dozvole i ovlašćenja nadležnih organa u sprovođenju ovog zakona i propisuju kazne za povrede odredbi ovog zakona.

Izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći

Izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u smislu Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Sl. glasnik RS“, br. 107/2014), vrši se na osnovu dozvole Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije obavlja poslove spoljne trgovine i unapređenja sistema izvozno-uvozne kontrole  u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene shodno međunarodnim obavezama i standardima, kao i nacionalno-bezbednosnim, spoljno-političkim i ekonomskim ineteresima Republike Srbije. Nastavite sa čitanjem Uslovi za vršenje izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći

Sredstva i predmet izvršenja

Odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 – autentično tumačenje) regulisani su pojmovi i vrste sredstava i predmeta izvršenja, kao i pitanja vezana za primenu načela srazmere, više sredstava i predmeta izvršenja, promenu i dodavanje sredstava i predmeta izvršenja.

Sredstva izvršenja

Sredstva izvršenja su radnje kojima se namiruje potraživanje izvršnog poverioca.

Nastavite sa čitanjem Sredstva i predmet izvršenja