Hartije od vrednosti

Hartija od vrednosti je pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni obavezu upisanu na toj ispravi njenom zakonitom imaocu.

Hartija od vrednosti mora sadržavati sledeće bitne sastojke:

  • označenje vrste hartije od vrednosti
  • firmu, odnosno naziv i sedište, odnosno ime i prebivalište izdavaoca hartije od vrednosti
  • firmu, odnosno naziv ili ime lica na koje, odnosno po čijoj naredbi hartija od vrednosti glasi, ili označenje da hartija glasi na donosioca
  • tačno označenu obavezu izdavaoca koja proizlazi iz hartije od vrednosti
  • mesto i datum izdavanja hartije od vrednosti a kod onih koje se izdaju u seriji i njen serijski broj
  • potpis izdavaoca hartije od vrednosti odnosno faksimil potpisa izdavaoca hartije od vrednosti koje se izdaju u seriji.

Posebnim zakonom za pojedine hartije od vrednosti mogu biti određeni i drugi bitni sastojci. Nastavite sa čitanjem Hartije od vrednosti