Koncesija

Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016) uređuju se:

  • uslovi i način izrade, predlaganja i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva
  • određuju subjekti nadležni, odnosno ovlašćeni za predlaganje i realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva
  • prava i obaveze javnih i privatnih partnera
  • oblik i sadržina ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa ili bez elemenata koncesije (u daljem tekstu: javni ugovor) i pravna zaštita u postupcima dodele javnih ugovora
  • uslovi i način davanja koncesije, predmet koncesije, subjekti nadležni, odnosno ovlašćeni za postupak davanja koncesije, prestanak koncesije
  • zaštita prava učesnika u postupcima dodele javnih ugovora
  • osnivanje, položaj i nadležnost Komisije za javno privatno partnerstvo, kao i druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo, sa ili bez elemenata koncesije, odnosno za koncesiju.
  • Nastavite sa čitanjem Koncesija

Ugovor o građenju

Ugovor o građenju je ugovor o delu kojim se izvođač obavezuje da prema određenom projektu sagradi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili da na takvom zemljištu, odnosno na već postojećem objektu izvrši kakve druge građevinske radove, a naručilac se obavezuje da mu za to isplati određenu cenu. Ugovor o građenju mora biti zaključen u pismenoj formi.

Forma i sadržaj ugovora o građenju, prava i obaveze ugovornih strana, odgovornost za nedostatke i posebno odgovornost izvođača i projektanta za solidnost građevina su regulisani odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Građevina

Pod „građevinom“, u smislu ove glave, podrzumevaju se zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, putevi, železničke pruge, bunari i ostali građevinski objekti čija izrada zahteva veće i složenije radove. Nastavite sa čitanjem Ugovor o građenju