Oblici radnog angažovanja u Republici Srbiji

Zakon o radu propisuje načine radnog angažovanja lica u Republici Srbiji, koji predstavljaju legalne i zakonom utvrđene načine radnog angažovanja. Generalno u Republici Srbiji lica mogu biti radno angažovana tako što će poslodavac sa njima zasnovati radni odnos ili ih angažovati van radnog odnosa, na jedan od načina propisanih odredbama Zakona o radu.

Radni odnos

Radni odnos na neodređeno vreme je osnovni oblik radnog odnosa, ali ne i jedini oblik radnog odnosa. Pored njega postoje i drugi oblici radnog odnosa i to:

  • radni odnos uz probni rad
  • radni odnos na određeno vreme
  • radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom
  • radni odnos sa nepunim radnim vremenom
  • radni odnos za rad van prostorija poslodavca
  • radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem i
  • pripravnički radni odnos.

Nastavite sa čitanjem Oblici radnog angažovanja u Republici Srbiji