Izveštaj o povredi na radu

Obaveze poslodavca u slučaju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenog

Odredbama čl. 49. do 53. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene su obaveze poslodavca koje se odnose na:

 • prijavljivanje nastanka smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove
 • prijavljivanje nastanka profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom nadležnoj inspekciji rada
 • evidentiranje povreda na radu i profesionalnih oboljenja i podnetih prijava o njihovom nastanku
 • dostavljanje izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, odnosno oboljenju u vezi sa radom zaposlenom koji je pretrpeo povredu, odnosno koji je oboleo i organizacijama za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje
 • obavezno osiguranje zaposlenih od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu je uređeno sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radnom mestu i u radnoj okolini u cilju sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja, čiji je pojam definisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Izveštaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom – sadržaj i način izdavanja

Sadržaj i način izdavanja izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju propisan je Pravilnikom o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom.

Izveštaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom koji se dogode na radnom mestu poslodavac izdaje na Obrascu izveštaja o povredi na radu (Obrazac 1), Obrascu izveštaja o profesionalnom oboljenju (Obrazac 2) i Obrascu izveštaja o oboljenju u vezi sa radom (Obrazac 3), koji su sastavni deo Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom.

Poslodavac je dužan da izveštaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom (u pet primeraka) na odgovarajućem obrascu popuni u roku od 24 časa od časa saznanja za nastalu povredu, profesionalno oboljenje ili oboljenje u vezi sa radom i da u roku od 24 časa od časa upisa podataka, svih pet primeraka izveštaja dostavi zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled povređenog, odnosno obolelog zaposlenog.

Zdravstvena ustanova, u roku od dva dana od dana prijema izveštaja, u izveštaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom upisuje i nalaz i mišljenje lekara i najkasnije ga narednog dana dostavlja poslodavcu.

Izveštaj sa upisanim nalazom i mišljenjem lekara, poslodavac u roku od dva dana od dana prijema izveštaja, dostavlja nadležnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nadležna filijala overava svih pet primeraka izveštaja od kojih zadržava dva primerka, a ostale primerke vraća poslodavcu. Poslodavac po jedan primerak overenog izveštaja dostavlja zaposlenom i organizaciji nadležnoj za penzijsko i invalidsko osiguranje preko Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, a jedan primerak zadržava za svoje potrebe.

Izveštaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i obljenju u vezi sa radom (Obrasci 1, 2 I 3) sadrži istovetne rubrike koje se odnose na podatke o:

 • poslodavcu
 • licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca
 • zaposlenom koji je povređen, odnosno koji je oboleo
 • neposrednom rukovodiocu povređenog, odnosno obolelog zaposlenog.

Izveštaj o povredi na radu (Obrazac 1), sadrži i podatke o:

 • radnom mestu, odnosno poslovima i vremenu i mestu na kojem je zaposleni povređen
 • očevicu
 • povredi na radu i merama bezbednosti i zdravlja na radu koje su primenjivane na radnom mestu na kojem je povređeni radio i
 • nalazu i mišljenju lekara koji je prvi pregledao povređenog.

Izveštaj o profesionalnom oboljenju (Obrazac 2), sadrži i podatke o:

 • radnom mestu, poslovima i vremenu koje je oboleli od profesionalnog oboljenja proveo na radu na tim poslovima
 • vrsti profesionalnog oboljenja i merama bezbednosti i zdravlja na radu koje su primenjivane na radnom mestu na kojem je zaposleni radio i
 • nalazu i mišljenju zdravstvene ustanove koja je utvrdila postojanje profesionalnog oboljenja.

Izveštaj o oboljenju u vezi sa radom (Obrazac 3), sadrži i podatke o:

 • radnom mestu, poslovima i vremenu koje je oboleli proveo na radu na tim poslovima
 • vrsti oboljenja nastalog u vezi sa radom i merama bezbednosti i zdravlja na radu koje su primenjivane na radnom mestu na kojem je oboleli radio i
 • nalazu i mišljenju zdravstvene ustanove koja je utvrdila postojanje oboljenja u vezi sa radom.

Za neizvršavanje obaveze prijavljivanja nastalih povreda na radu ili profesionalnog oboljenja nadležnoj inspekciji rada, odnosno nedostavljanje propisanih izveštaja nadležnim organizacijama i povređenom, odnosno obolelom zaposlenom, odredbama čl. 69. i 70. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu utvrđena je prekršajna odgovornost poslodavca.

Saznajte više:
Povreda na radu »
Inspekcija rada – nadležnost i inspekcijski nadzor »

Pravilnik o radu »

Share on Facebook5Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *